Børn med autisme

Blog

Socialfag

Flere og flere skoler har fået øje på autismepædagogikken. Struktur, overskuelighed, tydelige signaler og mål, bliver flere steder, grundlaget for undervisningen. Socialfag er et skolefag i en del kommuner.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Skal vi takke børn med autisme, fordi de har vist os, hvordan vi kan lære, at være sociale?

Eller skal vi bekymre os over, at vores samfund udvikler sig i en retning, hvor almindelige børn mangler tid sammen med voksne? Tid til at udvikle sociale kompetencer, i et fællesskab med andre mennesker.

Socialfag er et vigtigt fag i skolen for børn med autisme. De har ikke i samme grad, som andre børn, lært det sociale samspil, der er forudsætningen for at indgå i relationer.

Det er torsdag og klokken er 12.30. Jeg er lærer i en klasse med 9 elever, der har autisme og ADHD. Vi har socialfag. Dagens emne er sanserne, i dag fokuserer vi på lugtesansen. Vi ser en video med en videnskabelig tilgang, vi leger med lugtesansen, og vi løser nogle opgaver. Eleverne lærer at sætte ord på det, der er svært. Hvad er en følelse? Og hvad er en tanke? De lærer hvordan sanserne, påvirker følelserne, som igen påvirker tankerne, og til sidst påvirker vores handlinger. De lærer hvordan deres handlinger påvirker andre mennesker. De lærer, at tage andres perspektiv. Socialfag er et nødvendigt fag, hvis børn med autisme skal føle sig trygge og have tillid til, at mennesker omkring dem, vil dem noget godt.

Børn med autisme er, som alle andre mennesker helt forskellige. Nogle børn har generelle indlæringsvanskeligheder og vil måske aldrig lære, at forstå, hvorfor andre mennesker tænker, som de gør. For de børn skal vi skabe et miljø, der er trygt og overskueligt, med mulighed for udvikling. Andre børn med autisme er normalt begavede, og har et veludviklet sprog.

Jakob er sådan en dreng. Han har en stor viden om samfundet, han er med på de nyeste memes, han har et kæmpe ordforråd, og er utrolig veltalende. Han klarer sig fagligt godt i skolen, og er på vej mod afgangsprøverne. Jakob har også undervisning i skolens almindelige 9.kl. Jeg ser ham i frikvartererne, med klassekammeraterne herfra. Han griner med, han byder ind, og gør hvad han kan, for at være en del af fællesskabet. Når frikvarteret er slut, så har han opbrugt al sin energi. Han har været på konstant overarbejde. Det Jakob lærer i socialfag, skal afprøves i praksis, når han holder frikvarter.

For Jakob er autismepædagogik og socialfag en forudsætning for at kunne gå i skole.

Det er bekymrende, at det også blevet en forudsætning for mange almindelige børn.

Børn med autisme

Jeg er folkeskolelærer og autismerådgiver på Nr. Vedby Skole og Børnehus. Mit udgangspunkt er ydmyghed og respekt overfor mennesker, der tænker og oplever verden på en anden måde end du og jeg. Jeg ønsker at skrive den gode historie, der hvor det lykkes i skolen for børn og unge med autisme. Jeg håber at mine indlæg, ideer og løsningsforslag kan anvendes på andre skoler, således at vi fremadrettet kan skabe en skolegang for børn og unge med autisme, så også de bliver så dygtige som de kan. Mine indlæg tager altid udgangspunkt i virkelige oplevelser fra mit job som lærer.

Folkeskolen er et fællesskab, og den bliver nød til at styrke elevernes sociale kompetencer, hvis den ikke skal miste sin værdi. Børn mangler tid sammen med voksne. Børn bruger de sociale medier, og glemmer at se andre mennesker i øjnene. Børn lærer at være stærke individer, der dyrker sig selv, og deres interesser. Børn lærer ikke fællesskabets værdier. Det er udsagn, som præger tidens debat.

Søndag d. 2. april er det FN´s internationale autismedag. Det er en glædelig dag for alle os, der kender et menneske med autisme. Mennesker med autisme har vist os, hvor svært livet kan være, når det leves med et socialt handicap. Socialfaget kan hjælpe mennesker med autisme, og det kan åbne øjnene på alle os andre, der har glemt værdien af sociale fællesskaber.