Børn med autisme

Blog

Stil ind på kanal ”Autisme”

Jeg har 30 km. til mit arbejde, det er ca. en halv time i bil. I den halve time forbereder jeg mig til dagens arbejde. Jeg indstiller min hjerne på kanal ”Autisme"

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Jeg er lærer, med speciale i autisme. Jeg arbejder på en almindelig folkeskole med 200 almindelige elever og 40 elever med autisme. Jeg er et helt almindeligt menneske med de fordele, fejl og mangler, som det medfører. Jeg kan spejle mig i andre. Når jeg møder en fremmed, så har min hjerne helt automatisk scannet den anden, og tilpasset min tilgang, så jeg møder ham med tillid. Jeg kan tilpasse mig de forskellige fællesskaber, som jeg færdes i. Jeg er mor, datter, nabo, roer, lærer, vejleder, ven alt efter hvilken situation jeg befinder mig i. Jeg er mig selv og færdes let i mange forskellige fællesskaber. Jeg kan sætte mig i andres sted, fornemme, dele følelser og tage hensyn. Det er let at være mig, jeg skal ikke gøre meget selv, min hjerne gør arbejdet for mig, jeg skal blot være tilstede. Min evne til at kunne spejle mig i andre, og til at kunne tilpasse mig, er mit arbejdsredskab.

Mine 8 elever med autisme mangler denne evne. De mangler helt eller delvis deres forestillingsevne, de tænker konkret og oplever verden anderledes end du og jeg gør. Autisme er et spektrum, det betyder at eleverne har autisme i forskellige grader, de er påvirket forskelligt af deres handicap. På vej til mit arbejde, stiller jeg min hjerne ind på kanal ”Autisme”. Det betyder, at jeg prøver at gennemtænke skoledagen ud fra de 8 elevers forskellige perspektiv. Jeg skal se de forhindringer, som spænder ben for en god skoledag og jeg skal nå at rydde forhindringerne af vejen, så skoledagen lykkedes for alle otte.

 I 9.kl. skal eleverne starte et projekt om terrorisme. Anders og Daniel er to af mine elever, de har en del af deres undervisning sammen med 9.kl. og jeg har ansvaret for at undervisningen lykkedes for dem. Undervisningen kræver en del struktur, som er planlagt, visualiseret og gennemgået på forhånd. Anders og Daniel skal på forhånd vide, hvad der skal ske, hvor de skal være, hvordan de skal arbejde, hvem de skal være sammen med, hvor længe de skal arbejde og hvad der skal ske bagefter. I 9.kl. er jeg den sociale tolk, der oversætter klasselærerens og de andre elevers ironi, sarkasme, ordsprog, mimik og gestik. Jeg er på forkant med udviklingen, ser hele tiden frem, og på den måde forebygger jeg misforståelser og konflikter. Efter timen er det min opgave, at få samlet op på de løse ender, som Anders og Daniel har, og at få afsluttet undervisningen i god ro og orden. Det er mit ansvar, at mine elever får lavet lektierne til næste time, så de kan være med på lige vilkår.

 Anna er klasselærer i 9.kl. Hun er faglig, dygtig, sjov og kreativ. Hun planlægger sin undervisning grundigt, men får også mange skøre indfald, som gør undervisninger levende og lærende. Det er vigtigt, at vi har lærere som Anna. Hun kan planlægge og gennemføre en undervisning for de almindelige elever, så de udfordres på deres faglighed, fantasi og kreativitet. Anders og Daniel skal også udfordres, derfor er speciallærere som mig også vigtige.

Hverken Anna eller jeg kunne have klassen alene. Det er umuligt for et menneske, at have det faglige overblik, at have overskud til at være kreativ og sjov, og samtidig kunne tilgodese et alment og et autistisk perspektiv. Anna skal være den faglige og kreative, jeg skal være den faglige og konkrete. Når vi er sammen, så lykkedes det, at skabe god undervisning for alle elever.

Børn med autisme

Jeg er folkeskolelærer og autismerådgiver på Nr. Vedby Skole og Børnehus. Mit udgangspunkt er ydmyghed og respekt overfor mennesker, der tænker og oplever verden på en anden måde end du og jeg. Jeg ønsker at skrive den gode historie, der hvor det lykkes i skolen for børn og unge med autisme. Jeg håber at mine indlæg, ideer og løsningsforslag kan anvendes på andre skoler, således at vi fremadrettet kan skabe en skolegang for børn og unge med autisme, så også de bliver så dygtige som de kan. Mine indlæg tager altid udgangspunkt i virkelige oplevelser fra mit job som lærer.

Powered by Labrador CMS