Børn med autisme

Blog

To lærere i 1. klasse eller et barn med autisme?

Lad os sikre autismefaglige skoler til alle børn med autisme.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Autisme er et livslangt og gennemgribende handicap, som påvirker det enkelte menneske, og hele familien omkring. Autisme skyldes ikke dårlig opdragelse. Når børn med autisme har skolevægring, så skyldes det, at folkeskolerne ikke har den økonomi og dermed den autismefaglighed, som kræves for at skabe en undervisning, hvor børn med autisme trives og udvikler sig.

Retten til grundlæggende uddannelse er en menneskeret. Når børn med autisme ikke får det rette skoletilbud, så opstår der skolevægring. Ifølge Landsforeningen Autismes undersøgelse fra 2017 har 33% af eleverne med autisme haft skolevægring i uger, måneder eller år. Børnene bliver hjemme fra skole, fordi skolen ikke imødekommer deres behov. Eleverne har ret til uddannelse. Når børnene ikke kommer i skole, så klager forældrene. Klagesagerne i kommunerne er stigende.

Kommunalpolitikerne skal vælge, at prioritere en høj autismefaglighed på skolerne. De skal afsætte en økonomisk ramme, som sikrer autismefagligundervisning for børn med autisme. Kommunerne har sjældent råd til at afsætte penge, så de kan tilbyde et højt autismefagligt skoletilbud. Dygtige autismepædagoger og -lærere finder andet arbejde, det høje specialfaglige niveau forsvinder, og klagesagerne stiger. I mange kommuner er dette allerede sket.

Kommunalpolitikerne vælger ofte, at lægge den økonomiske beslutning ud til de enkelte skoler. De enkelte skoler har mange forskellige udgifter, og aldrig penge, til alt hvad de ønsker sig.

Er det rimeligt, at et barn med autisme skal sidestilles med indkøb af skolebøger, en lejrtur eller to lærere i 1. klasse?

Er det rimeligt, at skolelederen skal pålægges det ansvar, at vælge mellem to lærere i 1. klasse, eller et autismefagligt skoletilbud?

Bør sådan et valg ikke tages, af ansvarlige politikere?

Det strider imod menneskerettighederne, og det er alt for dyrt for vores samfund, at tilbyde et utilstrækkeligt skoletilbud til børn med autisme.

Børn med autisme

Jeg er folkeskolelærer og autismerådgiver på Nr. Vedby Skole og Børnehus. Mit udgangspunkt er ydmyghed og respekt overfor mennesker, der tænker og oplever verden på en anden måde end du og jeg. Jeg ønsker at skrive den gode historie, der hvor det lykkes i skolen for børn og unge med autisme. Jeg håber at mine indlæg, ideer og løsningsforslag kan anvendes på andre skoler, således at vi fremadrettet kan skabe en skolegang for børn og unge med autisme, så også de bliver så dygtige som de kan. Mine indlæg tager altid udgangspunkt i virkelige oplevelser fra mit job som lærer.

Børn med autisme skal også blive så dygtige, som de kan.

Powered by Labrador CMS