Børn med autisme

Blog

Vejen til Rom

Et skoleforløb med ens prøver til alle, skaber flere og flere børn, der ikke kan afslutte folkeskolens afgangsprøver

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I dag går eleverne i 9.kl. til afgangsprøve i skriftlig fremstilling. De skal skrive en stil. For at løse prøven, skal de se helheden og sammenhængen i opgaven. De skal bruge deres forestillingsevne, til at sætte sig ind i den tankegang, der ligger bag opgaveformuleringen. De skal være gode til at planlægge deres arbejde, så de bliver færdige inden prøven slutter.

Alex er normalt begavet og har autisme. Han tænker i detaljer, og ser ikke helheden. Han svarer ”Det kan jeg ikke”, for det er sandheden for ham. Alex afleverer en ufærdig opgave, og består ikke prøven.

Alex går i en almindelig folkeskole, og alle forventer, ”at han tager sig sammen”, ”at forældrene støtter ham” og ”at læreren, lærer ham det, han skal kunne”.

Jeg er lærer for Alex og jeg kender til autisme. Derfor sætter jeg mig ind i, hvordan han tænker. Jeg hjælper ham med at se sammenhænge og helheder, og i fællesskab laver vi et mindmap. Jeg udfordrer hans forestillingsevne ved at spille roller: ”Hvis jeg var pigen i teksten, og jeg havde mistet min lillebror i en trafikulykke, hvordan tror du så, at mine følelser vil være, når jeg sidder i kirken?” Jeg planlægger tiden, og strukturere opgaven, så Alex når at løse den, inden for den afsatte tid.

Jeg har lært ham det, han skal kunne, forældrene støtter ham, og Alex tager sig sammen.

Alex gør alt hvad han kan. Han vil gerne, men han kan ikke løse prøven alene.

Flertallet i folketinget har bestemt, at Alex skal gå i en almindelig folkeskole, men de har glemt at indrette folkeskolen, så Alex kan gå der.

Flertallet i folketinget har bestemt, at Alex skal gå til en almindelig afgangsprøve, men de har glemt at lave opgaven, så Alex kan forstå den.

Børn med autisme

Jeg er folkeskolelærer og autismerådgiver på Nr. Vedby Skole og Børnehus. Mit udgangspunkt er ydmyghed og respekt overfor mennesker, der tænker og oplever verden på en anden måde end du og jeg. Jeg ønsker at skrive den gode historie, der hvor det lykkes i skolen for børn og unge med autisme. Jeg håber at mine indlæg, ideer og løsningsforslag kan anvendes på andre skoler, således at vi fremadrettet kan skabe en skolegang for børn og unge med autisme, så også de bliver så dygtige som de kan. Mine indlæg tager altid udgangspunkt i virkelige oplevelser fra mit job som lærer.

Jeg har brug for en undervisningsminister, det anerkender, at børns hjerner er forskellige.

Undervisningsministeren har brug for et flertal i folketinget, der anerkender, at et skoleforløb med ens prøver til alle, skaber flere og flere børn, der ikke kan afslutte folkeskolens afgangsprøver.

Mennesker skal gå forskellige veje, for at komme frem i verden.

”Alle veje fører til Rom”, siger vi -men flertallet i folketinget kender kun motorvejen, E4