Folkeskolens naturfagsrådgiver

Blog

Naturfagenes ABC – Prestige eller praksisændrende?

Naturfagenes ABC er en del af den nationale naturfagsstrategi. Den er nu offentliggjort og indeholder 10 grundlæggende erkendelser i naturfag. 132 sider med inspiration til naturfagslærere. Spørgsmålet er om dette frivilligt ”materiale” med tiden kan blive praksisændrende for en faggruppe?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Flickr/ Mycommunitycreative

I tirsdags blev Naturfagenes ABC offentliggjort. Et inspirationsmateriale på 132 sider, hvor ekspertgruppen med astrofysiker Anja C. Andersen i spidsen har udvalgt 10 grundlæggende erkendelser.

Folkeskolens naturfagsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Mette Mellerup er Folkeskolens naturfagsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: mettemellerup74@gmail.com

ABC’en indeholder følgende 10 grundlæggende naturvidenskabelige erkendelser:

  1. Natur, mennesker og samfund påvirker hinanden gensidigt
  2. Jordens overflade og klima udgør et dynamisk system
  3. Jordens ressourcer er begrænsede
  4. Naturen har høj grad af biodiversitet
  5. Alt liv har udviklet sig gennem evolution
  6. Organismer består af celler – generne i dem kan både nedarves og ændres
  7. Alt i universet er opbygget af små partikler
  8. Fundamentale fysiske naturkræfter virker overalt i universet
  9. Energien i universet er konstant, men kan ændres fra en form til en anden
  10. Solsystemet er en meget lille del af en enkelt af milliarder af galakser i universet

Elever i grundskolen og ungdomsuddannelserne skal introduceres til disse fundamentale erkendelser for derigennem, at få lyst til mere naturvidenskab. Korrektion eleverne KAN blive introduceret, da ABC’en er et kan og ikke et skal…

Fra professorer til praktikere

Materialet skal inspirere naturfagslærerne til at inddrage spændende fortællinger og eksempler i deres undervisning, bl.a. gennem cases.

I de kommende måneder er praktikere og didaktikere budt rundt om bordet i arbejdet med at få gjort materialet endnu mere undervisnings klart. Endvidere skal der udvikles inspirationsmateriale i 2019/2020, som skal publiceres på EMU.dk

Den gode fortælling

Jeg vil her gerne begynde med at tilkendegive min holdning til ABC’en. Materialet er en lækkerbisken. I mine mange timer i toget til København har jeg lappet fortællingerne i mig. Men hvis man nu ikke bliver sendt utallige gange på lange togture i arbejdsøjemed – hvornår læser man så 132 sider? Et bud kunne være i fagteamet. Her kunne man sammen tage hul på arbejdet med ABC’en, og hvordan den bliver brugbar og praksisnær på egen skole.

Alt nyt tager tid

Inden man smider ABCén ud med badevandet – fordi det har vi ikke tid til, så er jeg af den klare overbevisning om, at den skal have en chance.

Den bliver ikke implementeret eller læst i morgen. Men selvom den ikke er lovpligtig at bruge, så har den alle aspekter, som kan spille sammen med Fælles Mål.

Bliver Naturfagenes ABC praksisændrende for hele naturfagsgruppen? Næppe!

Men på de skoler med innovative fagteams og/eller ildsjæle skal dette materiale med tiden nok sætte en positiv dagsorden, og måske i sidste ende få flere elever til at blive fascineret af naturfag og dermed vælge det til i deres fremtid.

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf-19/190430-naturvidenskabens-abc.pdf?la=da