Folkeskolens naturfagsrådgiver

Blog

Uddrag fra "Folkeskolens håndbog om sund fornuft"

Jeg bringer et uddrag fra den imaginære håndbog om sund fornuft. En bog som burde stå på Christiansborg, kommunekontorer og enhver skole. Ved trykning af næste oplag skal den distribueres til enhver, som kan træffe beslutninger – der vedrører den danske folkeskole.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I enhver håndbog er der viden at hente om et det pågældende emne, som bogen omhandler. I denne bog ”Folkeskolens håndbog – om sund fornuft” kan du slå ord/begreber op, som har tilknytning til folkeskolen. Du vil så kunne læse om begrebet og om den manglende sunde fornuft, der vedrører emnet.

Sund fornuft er ”menneskets naturlige evne til uafhængigt af autoriteter, lærdom og formel logik at overveje og ræsonnere. Den sunde fornuft blev et nøglebegreb i oplysningstiden, undertiden under sin betegnelse common sense (lat. sensus communis)”.

Folkeskolens naturfagsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Mette Mellerup er Folkeskolens naturfagsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: mettemellerup74@gmail.com

Kilde Gyldendal, Den store danske.

Ord, som er at finde i sidst oplæg af bogen er bl.a. elevplaner, følge forskning, fælles mål, inklusion, klassekvotienter, lokalaftaler, multipel choice test til FP, det nationale stesspanel, nationale test, tilstedeværelsestid, understøttende undervisning og vikardækning.

Men det er et dirgert værk, som indeholder adskillig flere ord. Jeg valgt blot en del af de ord, hvor jeg selv dagligt mangler sund fornuft.

Eksempel

Elevplaner: Et værktøj til at dokumentere faglig og social udvikling om den enkelte elev. På papiret en anvendelig ide – for både lærer, elev og forældre. I den virkelige verden – under de givende rammer et for de fleste ubrugeligt værktøj. Et eksempel – naturfagslærere underviser ofte mange elever, da de er faglærere. Så der skal skrives elevplaner til et utal af elever. Det bliver ofte til et afkrydsningsskema, men intet af værdi. Den sunde fornuft er helt forsvundet, da vi skriver disse planer, fordi det står i loven – ikke fordi det bliver et brugbart redskab i elevens faglig og sociale udvikling.

Hvem skal råbes op?

Jeg har skrevet det før, og skriver det gerne igen. Jeg elsker mit job, kollegaer, elever og skolen. Men til tider kan jeg ikke komme op til overfladen i dette job. Der trækkes et utal af dårlige, ugennemtænkte og til tider håbløse opgaver ned over hovedet på os. Den danske folkeskole må være den organisation, som lider mest af mangel på sund fornuft. En del af os i skolen vil gerne blande os i samfunds debatten, men at råbe op i denne debat, er som at slå i en dyne. Hvilket job skal men søge for at blive hørt?

Følge forskning

På den nyeste liste fra Cepos med skole rangering er den højst placeret folkeskole en Silkeborg skole (Tillykke til Dybkær skolen). Måske der skulle laves følgeforskning på den skole, hvor fokus skulle være deres brug af sund fornuft.

Tænk at vi er havnet i en situation, hvor vi løser opgaver – fordi det står i loven og ikke fordi det giver mening. Mangel på sund fornuft avler civil ulydighed.

Så til jer der bestemmer over skolen, hvis I vil afværge en katastrofe, hvor der hersker civil ulydighed, så prøv at erstatte tåbelig, ugennemtænkte quickfix ideer med god gammeldags SUND FORNUFT.