Folkeskolens naturfagsrådgiver

Blog

Fondsmidler JA tak eller NEJ tak?

Folkets skole, interessemodsætninger, ideologier, loyalitet, vendekåbe, konsulenter, ekstra arbejde. Tankerne er adskillige, når debatten falder på fondsmidler til folkeskolen. Bliver fremtidens folkeskole kun en realitet, hvis fondene kommer med pengene?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Flickr/ Yngvar Johnsen 

I det seneste nummer af Folkeskolen er omdrejningspunktet fondsmidler, med speciel fokus på A.P. Møller milliarden. En hed debat, hvor de storedebattører på ”folkeskoleholdet” er temmelig enige. Du kan læse centrale pointer fra 3 af dem her.

Folkeskolens naturfagsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Mette Mellerup er Folkeskolens naturfagsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: mettemellerup74@gmail.com

"Vi skal passe på, at det ikke bliver midler fra fonde frem for folkets repræsentanter, der bestemmer, hvad der foregår i folkets skole”     Alexander von Oetting

https://www.folkeskolen.dk/1564919/det-er-ap-moeller-milliarden-gaaet-til-kun-hver-tredje-bevilling-har-loeftet-folkeskolens-fag

”Alle vil gerne finansiere flagskibe og visionære initiativer. Samtidig udsultes den skatteyderbetalte demokratiske folkeskole. Hvis fondene virkelig vil folkeskolen det godt, burde de give pengene til Projekt Folkets Skole – uden at det er nødvendigt at opfinde et projekt. Hvor bliver støtten af til den daglige solide undervisning? Faktisk kunne den godt bruge en milliard. Eller tre.” -  Hanne Birgitte Jørgensen, ansv. chefredaktør

https://www.folkeskolen.dk/1564937/ingen-siger-nej-tak-til-en-milliard

”Det er i bund og grund uværdigt for samfundets bærende kulturinstitution, og det vil givetvis bidrage til at sænke dens i forvejen skrantende prestige yderligere. Men ikke nok med det. Hermed åbnes en ladeport for den kommercialisering af vores uddannelsessystem, hvis samfundsnedbrydende virkning vi kender fra andre lande, der er gået kritikløst ned ad denne vej.” -Niels Chr. Sauer

https://www.folkeskolen.dk/1570610/en-dyr-gave

En enig vendekåbe

Jeg er enig med ovenstående. Men jeg har en tilståelse, for jeg er en vendekåbe. Hvis der kom fondsmidler til at jeg kunne forme et projekt om ”kommunikationskompetencen og naturfag”, ”fagteamsamarbejde” eller ”organisation i naturfag” – så ville jeg ikke sige nej.

Alle mine ideologier om folkets skole er på spil – lige præcis når det kommer til denne debat. Vores hverdag er så udsultet og der er ikke midler eller tid til andet end drift. At fondsmidlerne kan skabe ilt til nogle af folkeskolens lærere, er der ingen tvivl om. Men det kræver tid og overskud at søge fondene og være med i projekterne. Hvis man nu ikke er med i projekter, er man så en dårlig lærer med kedelig undervisning? NEJ absolut ikke. Men vi skal have fokus på, at vi får ilt fra forskellige opgaver.

Naturfagenes årti

Erhvervslivet har brug for arbejdskraft med naturvidenskabelige viden og uddannelser. Dette smitter af på folkeskolen. Fondene står i kø for at uddele deres fondsmidler til os. Ikke til projekter, som vi i folkeskolen definerer, men til skræddersyet projekter.

På Astras hjemmeside er der en projektsdatabase. Her er der 292 projekter, som man kan læse om. For at blive ”optaget” i databasen skal skoleprojektet have et budget på mindst 500.000 kr. og projekter fra fritidsområdet et budget på mindst 200.000 kr. Disse penge kommer bl.a. fra fonde – ikke bare A.P. Møller. Det er de store mastodonter i det danske erhvervsliv, hvis fonde velmenende støtter projekter i folkeskolen.

En gave til undervisningen?

Er disse fondsmidler ikke en gave til os? I princippet ja, men alligevel bliver svaret også nej. De midler vi modtager, hvor vi er med til at definere projekterne, og hvor vi modtager hele pakken, dvs. midler til vikardækning mm kan vi vel godt sige ja til. Men nej tak til forudbestemte projekter, som skal danne imperie for forskningsprojekter.

Når vi i folkeskolen bare bliver prøveklud for universitetsfolk, som skal bruge vores undervisning til at forlænge deres titler – så bliver jeg træt.    

Når vi i folkeskolen bliver overrumplet af konsulenter, der pludselig har styr på vores erhverv og som tovholder skal faciliter projekter – så bliver jeg træt.

Når vi i folkeskolen skal rette vores undervisning ind efter de kompetencer erhvervslivet efterspørger, for at få fat i deres penge – så bliver jeg træt.

Fremtiden

Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at fondsmidlerne bliver en del af fremtidens folkeskole. I samarbejde skal denne nye virkelighed blive ens for os alle. Den skal ikke kun komme de kommuner med fastansatte fundraiser eller skoler med ildsjæle som ”henter” penge hjem til skolerne til gode.

Ærlighed koster

Har jeg lige skudt mig selv i foden? Ja måske skudt foden helt af? Hvem ved – en ting er sikkert ærlighed koster. Men vi SKAL have gang i debatten, ikke i rygklapperklubben - men ægte og sande holdninger skal se dagens lys i denne debat.