Folkeskolens idrætsrådgiver

Blog

Bevægelsesdukse kan hjælpe læreren

Som et led i udviklingen omkring mere bevægelse på vores skole vil vi fra næste år indføre dukse, hvis fokus udelukkende bliver på bevægelsesdelen i fagene. Mine to klasser bliver forsøgskaniner indtil sommerferien – for hvordan bruges duksene på den bedste måde?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Foto: Alaxandru Panoiu/Flickr.com

Det forekommer ikke lige let for alle lærere at få integreret bevægelse i undervisningen. Gennem en digital undersøgelse på vores skole omkring bevægelse var der tre ting, der tydeligt stak ud:

  1. Bevægelsesdelen i udskolingen halter – eleverne mangler mere bevægelse integreret i den faglige undervisning
  2. Lærerne mangler inspiration til at få integreret bevægelsen i undervisningen.
  3. Hvem tager sig af bevægelsesdelen?

Folkeskolens idrætsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens idrætsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com

På baggrund af undersøgelsen har vi fra næste skoleår valgt at skemalægge bevægelsen. Eleverne skal have de 45 minutter, og så må lærerne blive klædt bedst muligt på, også selvom dette bliver endnu en ’to-do’ ting, lærerne bliver pålagt (som mange ikke føler, de har tid til).

Bevægelsen bliver skemalagt på den måde, at når en lærer har en dobbeltlektion, skal han/hun integrere 10 minutters bevægelse ind i undervisningen. Ved en enkel lektion 5 minutter. Ud over at bevægelsesteamet på skolen præsenterer ti nye bevægelsesaktiviteter hvert kvartal (som fysisk kommer til at hænge i klasselokalerne), så kan jeg som lærer gøre brug af mine elevers kompetencer.

Det er her, jeg tænker, at bevægelsesduksene kan komme ind i billedet. Eleverne har rigtig mange gode ideer, og på den her måde får de også mere ejerskab ift. indhold i undervisningen.

Aarhus kommune har sat mange millioner af, som er øremærket til at opkvalificere bevægelsesdelen i folkeskolen. Ud over diverse kurser har de også tilbudt materialer til at få integreret bevægelsesdelen ind i den faglige undervisning. Dette i form af tasker med remedier. For en uge siden slæbte jeg indholdet med i min klasse, og delte klassen i fem grupper. Vi pakkede det nye grej ud og studerede indholdet. Der var kegler med numre på, fluesmækkere, små ”flade” kegler, bolde med numre på, terninger med diverse øvelser på og meget mere.

Min 6. klasse har været vant til bevægelse – og især bevægelse som har været integreret i undervisningen. Derfor mente jeg godt, at de kunne løse denne frie opgave:

”Hver gruppe skal lave tre bevægelsesaktiviteter, som skal kunne bruges fagligt i forskellige fag”.

Hvad er bevægelse?

Inden jeg gav dem opgaven var det vigtigt, at definere ordet ’bevægelse’. På vores skole har vi beskrevet bevægelse som ”idet du rejser dig op fra din stol”. Bevægelse behøver altså ikke at betyde sved på panden og høj puls – det er en vigtig begrebsafklaring!

Grupperne kom godt i gang med at få lavet en idébank, som langsomt blev fyldt mere og mere op på googledrevet. Fra næste uge tager vi fat på nogle af deres ideer, for at se om elevernes ideer og tanker omkring bevægelse i undervisningen i virkeligheden kan bruges.

Tanken med bevægelsesduksene er, at de er til for at hjælpe læreren. De skal ikke bruges, hvis læreren selv har kreative ideer, men jeg tror nu, at jeg gerne vil have en hjælpende hånd fra elevernes side – både i forhold til min manglende forberedelsestid, men også for at give eleverne lidt af den medbestemmelse, de i mine timer så hungrende skriger efter.

Jeg følger op på erfaringerne.