Folkeskolens idrætsrådgiver

Blog

”Hvorfor skal min søn op i idræt”?

Sådan et spørgsmål fik én af de lærere, jeg var censor for, i forbindelse med, at deres klasse var blevet udtrukket til idrætsprøven. ”Hvad får han dog ud af sådan en prøve”, var den næste linje i mailen. Det fik mig til at reflektere over prøven med nu tre års levetid. Hvorfor kom en idrætsprøve egentlig på tale – og hvilke dannelsesmæssige kvaliteter får eleverne med sig i bagagen?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I 2010 besluttede Det Nationale Videncenter for kost, motion og sundhed (KOSMOS) sig for at igangsætte et udviklingsarbejde inden for idrætsfaget parallelt med Ministeriet for Børn og Undervisnings toårige forsøgsarbejde vedrørende de praktiske/musiske fag i folkeskolen. På dette tidspunkt var idræt nemlig ikke med i overvejelserne om en afsluttende prøve – det var derimod valgfagene musik, billedkunst samt håndværk og design.

I to år arbejdede KOSMOS med syv skoler fra hele landet på at udvikle og afprøve forskellige prøvemodeller i forsøget på at finde frem til, hvordan en afgangsprøve i idræt kunne se ud. Det hårde arbejde bar frugt, og Ministeriet blev overbevist om, at idrætsfaget også har en plads blandt de afsluttende prøver - også set i lyset af den skærpende fokus på bevægelsesdelen.

Derfor skal din søn op

Folkeskolens idrætsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens idrætsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com

For at vende tilbage til faderens bekymring og forundring omkring, hvad en sådan idrætsprøve egentlig kunne give sin søn, så handler idræt jo om så meget mere end blot at få bedømt ens kropslige færdigheder. Undervisningen er temabaseret, og som idrætslærer berører vi vigtige værdier som f.eks. samarbejde, historie og kulturbegreber.

Idræt er et fag, hvor elever oplever deres stresstærskel, puls samt overblik blive udfordret maksimalt. Eleverne arbejder under pres og håndterer glæde, skuffelse, vrede, forvirring mm. efter bedste evne i et stærkt afgrænset tidsrum med lærerstyret aktivitet. Samarbejde samt empatiske evner udfordres, stimuleres og opøves, mens fagligheden spiller op mod elevens positive, jævne eller negative forventning til faget. Personligheden er på spil i idræt, for det er et fag, hvor eleverne ikke kan skjule sig. Selv hvis de sætter sig ud, er selv dét tydeligt. Eleverne får oceaner af personlig udvikling med sig, hvis de går ind i faget med en positiv tilgang.

Folkeskolen skal repræsentere alsidige tilbud – og her kommer idræt i den grad til din ret med det relationelle spekter og beherskelsen af de overgribende sammenhænge.

Desuden er musik, billedkunst samt håndværk og design aldrig blevet til afsluttende prøver – så godt arbejde KOSMOS…idrætsprøven er kommet for at blive!