Folkeskolens idrætsrådgiver

Blog

Kan udsatte klasser miste flow ved implementeringen af bevægelse?

Undervisningsministeren har igen ekstra fokus på de 45 minutters bevægelse. Men hvad gør man som lærer, hvis man føler, at bevægelse og variation i timerne fører til mere uro i klassen?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Foto: pixabay.com

Bevægelse i timerne handler ikke om at få sved på panden eller at få pulsen op. Det handler om, at eleverne møder variation i deres lange dage. Men hvad er det, som er på spil, når ordet bevægelse igen og igen udfordrer lærerne?

Lang de fleste undervisere føler begrebet ”tid” som værende essentielt for at yde en didaktisk velfunderet undervisning. Det giver god mening, da forberedelsen til en forhåbentlig inspirerende skoledag netop kræver tid.

Folkeskolens idrætsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens idrætsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com

Der er dog også en anden side af folkeskolereformens krav om bevægelse. For vel kan det med øvelse og tid give pote med bevægelse i et klasserum, men der findes også de sammenhænge, hvor det ikke er så nemt bare lige at sætte ind.

I de udsatte klasser!!!

Mange klasser i folkeskolen er udsatte grundet mange forskellige ting. Udfordringen kan være båret af læreren, enkelte elever, elevsammensætninger, tidsrum, lokaler mm.

De lærere, der har undervist en meget udfordret klasse, kender kun alt for godt til, hvordan en sådan gruppe elever reagerer, så snart de kommer på benene. Nogle gange er fag som idræt, håndværk og design og lignende vanskelige at få i godt pædagogisk spil – bl.a. fordi man lider et tab af kontrol, med det samme eleverne skal væk fra stolen.

Udfordringen melder sig i form af uro, og det kan være svært for læreren rigtig at få genetableret et klasserum, hvor man kan kommunikere med hele gruppen.

At miste fokus

Det kræver noget særligt at få bevægelsen ind i de udsatte klasser, og det er noget, læreren må være opmærksom på.

Variation er godt for mange – men ikke alle trives med opbrud i undervisningen. For nogle elever vil bevægelsen blive en anledning til at miste fokus – et fokus læreren måske netop havde erhvervet sig. Og for andre vil det komme som en gave.

Det er den udfordring og det dilemma, rigtig mange lærere står med hver eneste dag. Så selvom jeg hilser fokus på de 45-minutters bevægelse velkommen, så er jeg samtidig også bevidst om de mange udfordringer dette giver rundt om på skolerne.