Folkeskolens idrætsrådgiver

Blog

Motionsdag bygger bro mellem skole og daginstitution

På vores skole er det efterhånden blevet en tradition, at de ældste børn i områdets daginstitutioner bliver inviteret med til vores motionsdag. Her oplever kommende skolebørn aktiviteter på tværs af kendte og fremtidige pædagoger.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Foto: Privat

Aarhus kommune er én af de 19 kommuner, som afviger fra normalen. Her starter eleverne først i skole til august modsat de mange kommuner med før-sfo start eller rullende skolestart.

Derfor er det omend endnu mere vigtigt, at skolerne og daginstitutionerne samarbejder om fælles aktiviteter. Motionsdagen er én af mange dage, hvor kommende skolebørn kan besøge skolen og få en oplevelse af deres kommende sammenhæng.

Folkeskolens idrætsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens idrætsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com

I år havde skolens pædagoger opstillet en slags forhindringsbane på skolens udegræsareal. Her stødte de kommende skolebørn på en udfordring og ikke blot et besøg.

På den måde blev en støttende og hjælpende hånd fra en ukendt voksen en anelse mere legal i de kommende elevers øjne.

At være aktiv og decideret afhængig af en voksen hånd ved særlige forhindringer var godt tænkt, og en hjælpsom måde at få børnehavebørnene i kontakt med SFO personalet.

Små vigtige oplevelser

At få blot et brudstykke af det samlede billede kan være meget stressreducerende for en del børn.

Forleden aften skulle min egen datter til børnefødselsdag i trampolinparken Rush, og ved puttetid ytrede hun en del usikkerhed vedrørende projektet, da hun ikke kendte stedet.

Vi satte os op i sengen og så en video fra stedet, og det gav ro.

På samme vis kan enkelte oplevelser og erfaringer fra et sted give en oplevelse af gode voksne, gode elever og en behagelig sammenhæng generelt.

Derfor er flere af disse samarbejdsøvelser skole og børnehave imellem vigtige, da de knytter bånd frem mod en altafgørende god start for de nye små.