Trine Hemmer-Hansen

Folkeskolens idrætsrådgiver

Blog

Skolernes bevægelsespolitik

Hvad gør jeres skole for at opfylde kravet om de 45 minutters bevægelse dagligt for eleverne? Har jeres skolen overhovedet en bevægelsespolitik på området – og i så fald hvordan ser den ud?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Foto: Daniel Horacio Agostini/Flickr.com

Om tre uger bliver jeg uddannet som bevægelsesvejleder fra Det national Videncenter KOSMOS, og i den forbindelse skal vores team lave en afsluttende opgave. Opgaven består i at beskrive skolens politik inden for bevægelsesområdet.

Nøjagtig som færdigheds- og vidensmålene er vores grundlag for alle skolefagenes indhold, så er bevægelse et must-do, vi ikke kan slippe uden om i vores daglige forberedelse.

Folkeskolens idrætsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens idrætsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com

Spørgsmålet er dog ofte:

”Hvordan får vi bevægelsesdelen integreret ind i vores faglige undervisning – uden, vel at mærke, at vi mister tid til andet stof i faget?

Vi skal bruge bevægelsesdelen som et integreret redskab i vores ellers ret så stillesiddende lektioner. Jeg tror på, at der skal en kulturændring til. Ændringen består i, at vi skal tro på, at eleverne sagtens kan lære nyt stof eller evaluere ved hjælp af bevægelsesdelen. Jeg har god erfaring med at bruge bevægelsen til specielt feedbacken på et forløb – har eleverne nået de mål vi havde opstillet for forløbet? (eks. som opsamling kan benyttes vendespil til at teste, om eleverne eksempelvis kan koble samhørende udtryk, sammenholde idrætsgrene og bevægelseslære og lign.)

En realistisk bevægelsespolitik

At beskrive skolens politik inden for bevægelsesområdet rejser en del spørgsmål. Her er et udpluk af nogle af de vigtigste på vores skole:

  • Hvordan tænkes rollen som vejleder/rådgiver ind næste år
  • Definition af bevægelse for skolen og dermed for personalet? Hvem skal sikre, at vi når de 45 min. Er der brug for fast struktur, vejledning og anvisning?
  • Udarbejdelse af mål?
  • Opfyldelse af målet. Hvem, hvordan og hvilke behov er der for, at vi kan nå det bevægelse, vi gerne vil?
  • Økonomi ift. materialer?
  • Fysiske rammer på skolen. Er der allerede nu tanker, der kan realiseres?
  • Hvordan evaluerer vi på, om vores indsats virker?
  • Udfordringer ift. personale og elever. Ikke mindst hvordan vi ændrer kulturen? Hvordan inspirerer vi?

Om en uges tid skal mine to kollegaer og jeg forsøge at beskrive lige netop vores politik omkring bevægelsesdelen. Vi skal finde svar på de mange spørgsmål, men vigtigt er det også at starte realistisk, så lærerne og pædagogerne kan opfylde de krav, skolen og UVM stiller.

Det skal være let tilgængeligt for et pædagogisk personale, som til tider løber urealistisk stærkt i hverdagen.

Hvordan ser jeres bevægelsespolitik ud på skolerne?

Powered by Labrador CMS