Folkeskolens idrætsrådgiver

Blog

Succes til bevægelse i skoledagen: Disse to parametre skal være opfyldt

I dette efterår har jeg som ekstern konsulent for Det nationale Videncenter KOSMOS været rundt på flere skoler for at holde oplæg om de 45 minutters bevægelse i elevernes skoledag. Det er tydeligt, at der er to vigtige parametre som skal være på plads, før skolerne kan lykkes med bevægelsesdelen.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Foto: Alexandru Panolu/Flickr.com

Det er spændende at komme rundt på forskellige skoler og høre om, hvad der lykkes, og hvad der frustrerer. Samtidig får jeg genopfrisket hukommelsen i forhold til, at det ikke er lang tid siden, vi selv stod i nøjagtig samme situation på vores skole.

Følgende to parametre ser jeg som nøglen til at få bevægelse implementeret i undervisningen:

Folkeskolens idrætsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens idrætsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com

  • Sørg for at alle på skolen (ledere, lærere, pædagoger og elever) taler samme sprog, når der tales om ’bevægelse’. Lederne eller en primus-motor-gruppe skal lave en klar og tydelig definition af begrebet ’bevægelse’. Den skal være kort og præcis – og så skal den præsenteres samlet for hele skolen. På den måde undgår eleverne og personale, at der er et forståelsesproblem, når der tales om bevægelse. Der må ikke herskes tvivl om, hvornår der er tale om bevægelse – for hverken elever eller lærere/pædagoger.
  • Skolen skal have afklaret, hvem der står for bevægelsesdelen i timerne. Er det klasseteamet, som sammen laver en ordning, så eleverne får de 45 minutters bevægelse hver dag? Er det udelukkende klasselærerne? Er det idrætslærerne? Skal hver lærer have minimum fem minutters bevægelse med ind i undervisningen ved lektioner på 45 minutter…eller noget helt femte?

Afklaring skal der til, for alle har et ansvar – men ansvaret skal være kendt for den enkelte.

Jeg ser en markant forskel på vores skole, efter vi fik styr på de ovenstående parametre. Arbejdet med de to punkter viste en utrolig bred forståelse af begrebet bevægelse, hvilket spændte ben for dialogen og intentionerne om samlede tiltag i undervisningen på skolen.

Samtidig var der også fra start en stor uenighed omkring, hvem denne opgave skulle lande på. Efter en god dialog er tingene faldet mere i hak, og det letter processen betydeligt både i dialogen samt planlægningen.