Christel Aulkær Moll

Blog

Hvilken intention har du med din kollega Jens?

Når jeg taler med vejledere/ressourcepersoner og teamkoordinatorer på skoler, spørger jeg dem ofte om, hvilke intentioner de har med deres kollegaer.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Min intention med spørgsmålet er at skabe øget bevidsthed om med hvilken hensigt disse nøglepersoner møder deres kollegaer. Ofte er svaret, at de gerne vil oparbejde en god relation og tæt dialog om kollegaens undervisning og elevernes læring, og nogle vejledere fortæller mig, at de arbejder bevidst didaktisk i mødet med kollegaer.

Disse vejledere trækker systematisk på deres didaktiske viden om differentieret tilgang, og jeg har set eksempler på taksonomisk opbyggede skalaer for ”kollegaforstyrrelse”, som kan være en hjælp i dialogen med kollegaen for at kunne imødekomme vedkommendes zone for nærmeste udvikling.

For eksempel kan en nyuddannet kollega have stor glæde af at følge en rutineret kollegas undervisning. Her kan vejlederen være den, der formidler kontakten og byder ind med efterfølgende refleksionsspørgsmål og sparring i forhold til den nyuddannedes undervisning.

Et andet eksempel kan være den nysgerrige kollega, der allerede er godt i gang med at få andre til at observere sin undervisning, og som er interesseret i en mere smidig måde at inddrage hele teamet direkte i analyseprocessen. Her kan vejlederen for eksempel foreslå microteaching (videooptagelser af små sekvenser af undervisning), som teamet i fællesskab går i udviklingsperspektiv om.

Pointen ved at gå systematisk til værks er, at opgaven med at finde løsninger for kollegaer ikke hviler på den enkelte vejleder alene. Det bliver en fælles opgave for hele PLC teamet, der ved at trække på deres samlede pædagogiske-didaktiske viden, udvikler det særlige stillads for kollegaforstyrrelser, som passer til netop den enkelte skole.

- Hvad er din intention med din kollega Jens? Og ved du, hvad lige netop han har brug for?

Christel Aulkær Moll

Christel Aulkær Moll er ledelseskonsulent og underviser på diplomuddannelser ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Hun er skolemenneske ind til benet, har været lærer i 17 år og uddannet pædagogisk it-vejleder. Christel har i en årrække arbejdet med PLC og skoleledelse i Undervisningsministeriet og har en kandidatgrad i almen pædagogik. Christel er særligt optaget af at sætte spot på vejlederrollen i PLC. Hun er nysgerrig på, hvordan vejledere og ressourcepersoner styrker deres indflydelse på skolernes pædagogisk-didaktiske praksis, bl.a. gennem samarbejde med skolens ledelse. Christel arbejder med PLC fra bekendtgørelsen til den konkrete indsats i 4. B. og inviterer til dialog og refleksion over PLCs virke i skolen.

Powered by Labrador CMS