Folkeskolens danskrådgiver

Blog

31 år på samme skole: ”Det er vigtigt at bevare gnisten”

I tirsdags var der afskedsreception for min kollega. Hun har været 31 år på min skole – og arbejdet i 38 år som lærer. Hun har i den grad inspireret både kollegaer og elever gennem sin lærertid, og jeg blev nysgerrig på, hvad der skal til for at bevare gnisten i så mange år. Her er hendes ”opskrift” på at arbejde som lærer i næsten fire årtier.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Foto: Jonas Maaløe Jespersen/Flickr.com

Lærerjobbet kræver, at jeg er på – hver dag! Jeg skal inspirere og levere i hver eneste time for at fange mine elever. Det er hårdt, for klasseledelse og personlighed spiller en så stor rolle i lærerjobbet, at jeg ikke kan have mange ’off-days’. Jeg skal levere den famøse gnist hver dag til mine elever.

Folkeskolens danskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens danskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com

Derfor er jeg nysgerrig på min nu tidligere kollegas virke. Hvordan hun har formået at bevare den gnist dag ind og dag ud i hendes næsten 7600 dage som lærer.

Nedenstående er uddrag af hendes egne refleksive udsagn:

”Jeg har altid været inspireret af lærere/mennesker som brænder for noget - og dem kobler jeg mig gerne sammen med”.”Jeg har også været heldig at få årskurser i både engelsk og faktisk også i musik. I det hele taget har jeg været på mange forskellige kurser, kortere og længerevarende, igennem min lærertid. Dette er vigtigt for at bevare gnisten”.

”Så er der hele det fagpolitiske arbejde, som også altid har været en del af mig. Jeg blev tillidsmand efter et år på skolen. Jeg kan godt lide at have indflydelse og indgå i demokratiske processer. Det, at mødes med kolleger fra andre skoler og i det hele taget få input udefra, er også med til at holde gejsten. For mig er lærergerningen og folkeskolen noget af det vigtigste, vi har i vores samfund”.

”Mødet med elever og kolleger har betydet alt for mig - det er så givende. Jeg ved ikke, om eleverne er anderledes end for 38 år siden. Jeg tænker mere, at vi for år tilbage havde bedre rammer og vilkår for arbejdet. Dette gjorde det nemmere at rumme og integrere diverse "skævheder". Vi gik heller ikke så hurtigt ud med diagnoser på det ene og det andet. Der var jo også lidt mere "kald" over lærerjobbet før - og en større grad af involvering i eleverne og familierne end nu, hvor der ligger en større professionel skelnen mellem arbejde og fritid, og hvem der gør hvad af fagpersoner”.

”Mit brændstof er nok også en del af mit ophav/familiearv. Min familie har både på min fars og mors side på forskellig vis involveret sig i det omgivende samfund, og det er en selvfølge, at man yder og bidrager. Og så er der nok også en stor portion nordjysk stædighed i generne”.

”Heldigvis oplever jeg en flok yngre, nye lærere på vores skolen, som kommer med et engagement og overskud. Jeg håber, rammerne vil være sådan, at det kan fastholdes”.

Gnistens betydning

Gnisten er en nødvendighed i lærerjobbet for at gøre det bedst muligt.

Gnisten og glæden ved jobbet opnås i et samspil mellem dygtig ledelse og inspirerende kolleger.

Alligevel er det hver dag min opgave som lærer at finde så gode sammenhænge som muligt, se lys hvor jeg kan, og lade de gode stemmer ramme mine ører – også selvom jeg er presset på tid, har mange elever i klassen, er udfordret af mange ekstra møder, andre arbejdsopgaver end undervisning osv.

Min kollega har fået mig til at tænke denne uge. Tænke på, at der er en vej igennem de mange arbejdsopgaver. Jeg er taknemmelig for den inspiration, hun har været, og mens jeg er trist ved ikke at skulle se hende så ofte som tidligere, så glædes jeg ved det aftryk hun har sat i mig: Jeg kobler mig på det positive!