Folkeskolens danskrådgiver

Blog

At "tømme" billeder

I tre uger har mine lærerstuderende og jeg haft et spændende forløb om billedanalyse i dansk på 6. årgang. Forløbet valgte vi at kalde ’At tømme billeder’. Eleverne fik en indføring i analyse samt begreber inden for dette. Vi udvalgte herefter seks perspektiver på analysen, og til sidst sluttede vi med, at eleverne skulle fabrikere deres eget billede. Alt blev ”tømt”, og eleverne responderede enormt godt på de opstillede kriterier for opgaven. De evnede både som individuel og som gruppe at komme yderst tilfredsstillende omkring det teoretiske i deres arbejde samt gennem praksisdelen.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Analyse af billeder kan omfatte mange forskellige aspekter. I dette forløb tog vi udgangspunkt i elevernes egne valgte billeder enten fra opslagstavlen derhjemme eller fra nettet. Vi benyttede også elevernes selvproducerede billeder, og samtidig arbejdede vi med at finde de helt rigtige billeder ud fra specifikke kriterier. Kort sagt et billede, der havde gjort indtryk – men som også havde en kvalitet i retning af vores arbejde.

I min 6. klasse valgte vi at fokusere på seks begreber inden for analysen af billederne. Eleverne skulle altså kunne lave en analyse af et billede gennem følgende begreber:

Folkeskolens danskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens danskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com

  • Subjektivt vs. objektivt (hvad er min holdning til det >< hvad ser jeg)
  • Stemningen i billedet (jf. årstallet)
  • Forgrund, mellemgrund & baggrund
  • Farver (og deres positive/negative betydning)
  • Linjer i billede (både de synlige/usynlige)
  • Perspektiver (fugle, normal eller frø)

Teori møder praksis

De seks analysepunkter gik igen gennem mange forskellige slags billeder og arbejdsmetoder. I opstarten tog vi fat i elevernes eget favoritbillede – enten fra familiealbummet derhjemme, fra gangen i mormors sommerhus eller et billede fra nettet.

Begreberne subjektiv vs. objektiv blev fra start brugt til at fremme det umiddelbart sete – det objektive. Herefter kunne vi lægge følelser i og ytre, hvad vi mente om billedet.

Vi tilbragte to uger med analyse af malerier (Bl.a. ”Sat ud” af Erik Henningsen), stjerneløb i grupper med fokus på fotografier ud fra analysebegreberne samt analyser af skolens kunst, hvorefter eleverne fik en sidste opgave:

’Producer dit eget billede med fokus på de seks analyse-begreber, vi har arbejdet med’.

Eleverne var kreative på hver deres måde. Nogle tegnede i hånden, andre klippede ud fra blade og tilføjede ekstra features, men det var den efterfølgende analyse af hinandens billeder, der fik hele forløbet til at give mening.  Eleverne gik ind i arbejdet med en skærpet opmærksomhed omkring det teoretiske aspekt, og da dette også udmøntede sig i det producerede blev elevbillederne ”tømt” ét efter ét – helt efter kunstens regler.