Trine Hemmer-Hansen

Folkeskolens danskrådgiver

Blog

Børn er mere ens, end de er forskellige

Christian Hyltoft Hellum er leder på Katrinebjergskolen i Aarhus, og han byder mig pænt inden for på sit kontor. ”Har du ikke lyst til at komme herop, så kan du se NEST-klasserne og møde eleverne?”, var hans første bemærkning, da vi talte sammen i telefonen sidste uge. Jo, tak. Jeg vil gerne både se og høre mere om det spændende projekt, Katrinebjergskolen har stablet på benene siden sommeren 2016.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Klassens indretning ligner til forveksling de fleste andre børnehaveklasser, men når jeg nærstuderer lokalerne, kan jeg godt se, at flere visuelle redskaber til vejledning af eleverne er tydeliggjort i klassen med diverse plancher. Eleverne er klar over, hvad der skal ske i løbet af dagen helt ned i mindste detalje, og der er visuelle redskaber til at guide dem på vej i deres ageren i klasserummet.

Hver NEST-klasse består af 4 autister og 12 elever uden diagnose. Autisterne er nøje udvalgt af PPR i Aarhus kommune. For at komme i betragtning kræver det tre ting:

Folkeskolens danskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens danskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com

  • Eleven skal være diagnosticeret inden for autismespektret
  • Eleven skal være visiteret til at gå i specialklasse/specialskole
  • Elevens IQ skal være normal

Derefter kræver det et godt samarbejde med børnehaverne for at sammensætte de helt rigtige klasser. De 12 resterende elever skal nemlig helst ramme den normale IQ og være uden diagnoser, så klasserne bliver så homogene så muligt. Derfor er scouting-arbejdet i børnehaverne vigtigt.

Der er altså ikke tale om, at skolen har taget højde for, at andre elever med diagnoser kan have brug for den mindre klassekvotient og de to-lærer (til tider to-voksen) timer som NEST-klasserne også rummer.

Det sociale aspekt er vigtigt

Én af de ting, NEST-klasserne sætter stor fokus på, er den sociale del. Eleverne skal føle sig så lige så muligt, også selvom nogle af eleverne kæmper med autismespektret.

Tre lektioner om ugen er skemalagt til socialtræning. Her arbejdes der på tværs af de to klasser med fokus på legerelationer, empatisk indsigt og det at forstå hvad børnene signalerer til hinanden.

Eleverne med autisme får lov til at gå i SFO en halv time før alle de andre elever. På den måde kan de klædes på til dagens muligheder i mere rolige omgivelser, og gennem den rolige start på eftermiddagen kan de bedre indgå på lige fod med de andre elever.

Lærernes udfordring er at få eleverne til at interagere med hinanden, trods de udfordringer nogle af eleverne har.

Katrinebjergskolen er tilhængere af princippet: ”Børn er mere ens, end de er forskellige”.

Altså har man det fokusfelt på skolen, at forskellighederne udligner sig mere, når rammen ændres, således at alle elever føler sig bedre inkluderet.

Jeg takker for besøget og bevæger mig hjemad. Samtalen og rundvisningen giver anledning til mange refleksioner fra min side, og jeg er bevidst om, at der er flere aspekter i det søsatte projekt.

Her kan læses min første blog om projektet på Katrinebjergskolen i Aarhus:

http://www.folkeskolen.dk/599303/inklusionsboernene-aabner-doerene-for-normaliteten

Powered by Labrador CMS