Folkeskolens danskrådgiver

Blog

Den nye iPrøve er født

3 ½ time. Adgang til nettet. Fire forskellige opgaver – værsgo’ at vælge! I dag sad samtlige 9. klasseelever til afgangsprøven i skriftlig dansk - til den splinternye iPrøve. Jeg har kigget opgaverne og den nye iPrøve igennem – og gennem tre kategorier ”opgavekravene, emnerne og genrerne” vil jeg vurdere den nye prøveform.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

De fire opgaver:

Skriv et essay om digital mobning

Folkeskolens danskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens danskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com

Skriv tre-fire blogindlæg om en færge, der er strandet

Skriv en kommentar til en klumme omkring opslag på sociale medier

Skriv en baggrundsartikel om dansk humor

Opgavekravene:

Jeg har allerede arbejdet med to andre eksempler med den nye iPrøve med min 8. klasse, så både mine elever og jeg er sat godt ind i denne nye skriftlige form.

Én af de første ting jeg lægger mærke til med dagens iPrøve er, at opgavekravene klart er blevet mere tydelige. Eleverne skal reflektere, beskrive, argumentere eller diskutere, og det ligger meget fint i tråd med, hvad vi rent faktisk skal lære vores elever ifølge Fælles Mål. På det punkt synes jeg, at der er sket en præcisering i kravene, som kun er til elevernes fordel.

Desuden finder jeg det interessant, at man forlanger mere i forhold til brugen af it i opgaverne. I de første eksempler, jeg blev præsenteret for, var der ikke krav om brug af nettet i tre ud af fire af opgaverne. Det er der blevet strammet mere op omkring, hvilket kun giver god mening for mig – vi taler jo om en ny iPrøve med adgang til nettet.

Emnerne:

To ud af de fire emner berører emnet om vores digitaliserede verden. Eleverne kan forholde sig til digitalmobning, og især sfæren med de sociale medier. De er dagligt online, og langt de fleste unge har været i berøring med hændelser, der trækker tråde i retning af iPrøvens emner.

Beskrivelse af stemningen om bord på en færge kan måske sende tankerne hen på den fællesskabsfølelse eleverne har haft via en lejrtur, hvor humøret stadig er oppe trods forsinkelser af diverse grad.

Sidst men ikke mindst kan der skrives om dansk humor. Dette er måske den sværeste opgave af de fire, da jeg tror det kan være vanskeligt for unge mennesker at reflektere over, hvilken rolle humoren har i deres hverdag? De fleste har ganske sikkert et hurtigt svar klar, men det kræver et skarpt hoved at kunne reflektere over emnet og bredde det ud.

Genrerne:

Essay er kommet for at blive. Det er genren, hvor eleverne reflekterer, argumenterer og diskuterer deres egen subjektive holdning omkring et givent emne. Det er en vigtig genre at lære vores elever – og en genre som de fleste elever kan lære at mestre, fordi den faktisk ikke kræver en decideret rød tråd.

Blog er en ikke så brugt genre, og derfor har den med sikkerhed afholdt en del elever fra at vælge den. Er de ikke sikre på en genre, så vil de nok hellere vælge den fra. Det er dog vigtigt at huske eleverne på, at de jo til enhver tid må søge på kravene til genren, og bloggen er med, da den fylder rigtig meget i vores mediebillede.

En kommentar og en baggrundsartikel er klassikere i den skriftlige fremstilling, og genrer dansklæreren bør have berørt gennem arbejdet med sagprosaen.

Savner jeg så en genre? Ja! Jeg savner fiktionsgenren – som de udfordrede elever kan give sig i kast med. Novellen, eventyret eller fortællingen kan for nogle elever være en gave, fordi de kan navigere en anelse mere frit i det fortællemæssige. Den kunne med fordel skiftes ud med en af de dokumenterende/argumenterende journalistiske opgaver.

Den nye iPrøve er født. Det blev en hård fødsel med tekniske startproblemer i forhold til adgang til nettet, men nu er den her – og jeg glæder mig til at lære den endnu bedre at kende. Jeg kan mærke, at vi nok skal få det godt sammen.