Folkeskolens danskrådgiver

Blog

Eleverne skal selv lære at lære

Mange unge mennesker i dag er vant til at få at vide, hvad de skal gøre. ”Gå ud med skraldespanden”, ”Tøm opvaskemaskinen” eller ”Ryd op på dit værelse”. Dette sker meget sjældent på eget initiativ. Denne lidt initiativløse zombie-tilstand kan jeg ofte se gå igen i danskfaget i de ældste klasser. Alle sidder og venter på, hvad jeg kommer med! I ugerne op til vinterferien gjorde jeg op med dette. I min danskundervisning ville jeg have eleverne til at fortælle mig, hvad der var vigtigst i novellerne.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Foto: Linda Hartley/Flickr.com

En undervisningsmetode, jeg ofte er stødt på gennem mine mange år som dansklærer, er spørgsmål fra lærer tll elev. Læreren har angivet enten nogle spørgsmål eller nogle punkter, som eleverne i grupper skal prøve at finde svaret på. Derefter mødes klassen i plenum, for så at byde ind med løsningen til de stillede spørgsmål.

Folkeskolens danskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens danskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com

Jeg er ikke tilhænger af det - jeg vil have mine elever mere på banen!

Mine elever skal lære ansvar og selvstændighed. Derfor skal de med min minimale vejledning selv finde frem til det væsentligste i den valgte tekst. Jeg lægger fliserne frem, men stien må de selv kreere.

De skal lære at lære det selv…

--------

Opgave:

Genre: Novelle

Fordybelsesområdet: Naja Marie Aidts forfatterskab

I får tildelt en novelle fra Naja Marie Aidts novellesamling ’Vandmærket’. Her skal I stå for 45 minutters undervisning af de andre i klassen. De andre har læst jeres novelle.

Følgende punkter skal  indgå i jeres undervisning: 

  • Opgave om sproget
  • Opgave om skrivestilen i 90’erne
  • Opgave om inferencer
  • Opgave om symbolikken om vand

-----------

Eleverne fandt selv opgaverne

Inden mit forløb var mit mål, at eleverne selv fandt opgaver, som de syntes var relevante for lige netop deres udvalgte novelle. De skulle være ansvarlige for, at vi fik teksten tolket og kom i dybden med den – og samtidig havde alle de andre i klassen en forpligtelse overfor deres klassekammerater, at få læst de andre noveller, så de kunne deltage i fortolkningen.

De fandt selv afsnit, som de fandt væsentlige at tolke på, og på den måde var de klart mindre afhængige af min hjælp.

Jeg havde ikke et ark liggende, hvor der stod: ”Kig på side 39….. hvordan tolker I søsterens reaktion på…..” – det var elevernes eget ansvar at finde de steder.

Evalueringen bagefter var god. Eleverne sagde klokkeklart, at de følte et større ansvar for tolkningen af teksten - at de havde læst den flere gange, og sammen havde de fået en god forståelse af tekstens indhold. Jeg gav ansvaret videre – og de tog godt imod det.

Det er bestemt ikke sidste gang, jeg benytter mig af denne strategi.