Folkeskolens danskrådgiver

Blog

Evaluering af APV: Vi må ikke glemme fremgangen

Evaluering af skolens APV er vigtig, men ofte foregår den med fokus på alle de røde tal og dermed på, hvilke ændringer vi skal arbejde med på arbejdspladsen. Vi må ikke glemme, hvad vi gør rigtigt, og hvad der fungerer godt…

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Foto: Pixabay.com

I går på vores personalemøde var evaluering af skolens APV på dagsorden. Ud over at læse ’resultaterne’ igennem var opgaven også for hver medarbejder at finde to nedslag, som vi gerne vil sætte mere fokus på. Nedslag som var at finde i den ’røde’ kategori og dermed lå dårligere placeret end sidste APV. Sammen med tre andre kollegaer udvekslede vi vores udvalgte fokuspunkter og fik sat vores umiddelbare ord på disse.

Folkeskolens danskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens danskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com

Den positive dialog

Det er vigtigt, at vi undersøger og får snakket om de punkter, som udfordrer lige netop vores skole. APVen skal tages seriøst, og det mener jeg bestemt også, at den bliver på vores skole. Jeg savner dog også den positive snak om en sådan evaluering. Jeg mener ikke kun en kort italesættelse af den positive fremgang. Jeg mener en mere grundig dialog om, hvad vi gør rigtigt på vores skole – og hvorfor mon lige netop enkelte punkter nu har fået fremgang. Hvad har skolen, ledelsen og os som medarbejdere gjort, så punktet måske ikke mere udfordrer, som det har gjort tidligere?

Fokus skal ikke kun være på fejlene

De fokusfelter, vi ofrer tid på, bliver nemt en del af vores fælles narrativ på skolen. Historien iblandt os kan så nemt blive ”ikke-historierne” – dem hvor vi ikke lykkes eller går tilbage i udvikling. Dem skal vi have fat i, men vi må ikke lade dem styre vores selvopfattelse som sted.

Vi skal blive bedre til også at dyrke og fremelske de gode tegn på skolerne. Vi skal ønske at se det positive.

Evnes der ikke at få begge vinkler i spil, så fokuserer vi for entydigt på fejlene.

Jeg mener, vi skal lære af vores erfaringer - men bestemt ikke kun af de dårlige…