Folkeskolens danskrådgiver

Blog

iPrøvens mange øjne

Opgavekommissionen har afviklet deres første landsdækkende iPrøve i skriftligt dansk. Hvordan tilgodeser man 65.000 elevers forskellige behov, hvordan godkendes prøvesættet og sker der en evaluering af prøven efterfølgende? Efter selv at have haft prøven inde på livet, er min nysgerrighed vakt omkring den, og derfor har jeg talt med Charlotte Rytter (medlem af opgavekommissionen) om tilblivelsen og de mange øjne, der kigger med i processen.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Foto: VFS Digital Design/Flickr.com

”Vi medbringer alle en bunke af ideer til opgaver i form af filmklip, billeder, artikler, aktuelle emner og problemstillinger, genreovervejelser m.m. Alle ideer bliver præsenteret og drøftet indgående, hvorpå vi til slut ender op med en bruttoliste med de 4 udvalgte til henholdsvis 9.klasse og 10.klasse vi tror mest på, som vi herfra arbejder videre med. 

Folkeskolens danskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens danskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com

Herefter følger der indtil flere mødegange, hvor vi ”ælter” opgaverne igennem igen og igen. Vi er gode til at være Djævlens advokat og er lydhøre overfor, når en opgave stadig ”snurrer” i nogens ører. Vi gør os faktisk ret så meget umage”.

Charlotte Rytter og resten af opgavekommissionen bruger omtrent 4 måneder på at udarbejde et opgavesæt, men hvis man tror, at det blot er den lille gruppe på en håndfuld mennesker, der står for at eksekvere det digitale svendestykke, så må man tro om.

Evaluering af iPrøven

Hvert år evalueres prøven, og denne tages med til videre konstruktiv bearbejdelse af kommende prøvesæt. Kommissionen er under lup, og mange øjne kigger med, så produktet bliver så godt som muligt.

”De beskikkede censorer bliver hvert år bedt om at udfylde et større evalueringsskema, hvor der både spørges ind til kvaliteten af årets prøvesæt samt oplevelser med elevernes besvarelser. Konklusionerne fra disse fremlægges for opgavekommissionen af UVMs læringskonsulenter og danner grundlag for en grundig evaluering af sættet som helhed. Derudover tror jeg, at vi alle af egen nysgerrighed følger med på både skolekom, folkeskolen, blandt kollegaer, Facebook og andre fora, hvor prøverne diskuteres for at få et indblik i, hvad dansklærerne mener og giver udtryk for, når det gælder prøvesættet”, fortæller Charlotte Rytter.

Derudover er der tilknyttet to eksterne kvalitetssikrere, hvor den ene giver konstruktiv kritik undervejs i processen på selve opgavernes indhold, emne, genrevalg m.m. og den anden læser grundig korrektur. UVMs læringskonsulenter er derudover også med på sidelinjen, og nikker i første omgang ok til det første udkast, hvorpå der arbejdes videre og til sidst godkendes opgavesættet som helhed.

https://www.folkeskolen.dk/608253/danskproeve-kommission-iproeven-har-vaeret-undervejs-siden-2009