Folkeskolens danskrådgiver

Blog

Når lærernes tænketank foldes ud på lærermødet

Hvordan skal vi lærere nå at videregive gode nye tiltag, læringsmidler, didaktiske/pædagogiske tanker mv., som afprøves og evt. lykkes i den travle hverdag? Tiltag som måske foretages på andre årgange, end hvor vi selv er? Vores leder forsøger sig med en ny opstart på lærermøderne – de såkaldte ’pædagogiske dryp’ - hvor lærere både bliver headhuntet og selv kan melde sig til ca. 10 min. beretning fra et pædagogisk felt.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Foto: dkpto/Flickr.com

Som lærer skal jeg være omstillingsparat, have fokus på det enkelte barns trivsel og læring, kunne samarbejde, inspirere, nytænke og meget, meget mere. Samtidig med at jeg skal navigere i alt dette, skal der også forberedes til hver enkelt lektion. Det kræver tid – tid som i den grad er en mangelvare i vores hverdag i dag som lærer.

Folkeskolens danskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens danskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com

Derfor kan det være både opløftende og inspirerende at lytte til ens kollegaer, som på skift fortæller om deres seneste tiltag. I og med jeg ikke har møder i årgangsteam med alle på skolen, kan en del kompetente ideer gå tabt på et lærerværelse, hvor den kollektive tænketank ofte kan være stærkt berigende.

Vigtige ord på praksis

Disse ’pædagogiske og didaktiske dryp’ kan være en kilde til inspiration på tværs af klassetrin. Flere ting kan italesættes på disse ’mødestartere’, hvor både undervisning, konflikter, forældresamarbejde, møder, frikvarterer, sociale tiltag, mm. kan fremlægges for det pædagogiske personale.

Tilhørerne kan blive inspireret og få noget med derfra, men man skal ikke underkende effekten af at skulle sætte ord på ens praksis. De, som leverer de små dryp, er tvunget ud i en pædagogisk og didaktisk skærpet stillingtagen til deres beretning – uanset om de vil tale om en succes eller udfordring.

De korte dryp

’De pædagogiske dryp’ er i min optik et kærkomment tiltag på vores skole. Den korte tidsramme sørger for, at skarphed og indhold spiller sammen. Her er ikke tid til svinkeærinder og lange diskussioner, hvor alle skal høres.

Vi har her at gøre med en kort og kontant levering, som man stiltiende tager med sig fra mødet. Herefter kan man til hver en tid opsøge de ’dryp’, som man fandt brugbare, og spørge yderligere ind.