Folkeskolens danskrådgiver

Blog

Når ledelsen tager beslutningerne uden om medarbejderne

Lederne har det overordnede ansvar for, at skolerne med både medarbejdere, elever og forældre fungerer optimalt med de udfordringer, vi møder i hverdagen. Det er dem, der ofte skal tage de endelige beslutninger, men de må ikke glemme de vigtige brikker i puslespillet – medarbejderne.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Foto: Pixabay/google.com

Alt er ikke til diskussion. Langt fra. Et lærerværelse har mange stemmer, så jeg er fortaler for, at lederne i mange situationer skærer igennem og tager beslutningerne – men vel at mærke efter at medarbejderne er blevet hørt. Når der er tale om store markante ændringer i skolens hverdag, så skal vi høres!

Folkeskolens danskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens danskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com

Men hvad sker der, når lederne har taget drastiske beslutninger uden om medarbejderne?

Bliver der lyttet til skolernes vigtigste aktører, eller vendes det døve øre til?

Selvfølgelig er det meget forskelligt fra skole til skole – fra ledelse til ledelse, men jeg er sikker på, at skolen opnår den bedste medarbejdertrivsel, når holdningerne bliver taget alvorligt.

En vigtig ’timeout’

Forleden oplevede jeg, at medarbejdere og ledelse ikke var enige i en beslutningsdel, som var taget af ledelsen. Medarbejderne følte sig ikke hørt – de markante ændringerne var slet ikke blevet sat til høring, og det gav tydelige frustrationer. I dette tilfælde valgte ledelsen at lytte til sine medarbejdere. De kastede ikke håndklædet i ringen – langt fra – men de tog vores input til efterretning. At ledelsen vælger at tage en ’timeout’ midt i et ellers skarpt planlagt pædagogisk møde, vidner for mig om en ledelse, som kan handle, reflektere og navigere hurtigt.

Jeg er stadig ikke enig i deres måde, hvorpå de ikke inddragede medarbejderne inden de markante ændringer, men den efterfølgende seance giver mig håb om fremtidige og evt. lignende situationer.

Indledningsvis skriver jeg, at alt ikke er til diskussion, og det mener jeg. Små daglige ændringer/beslutninger bliver nødt til at blive taget af ledelsen – ellers drukner vi.

Ledelsen må bare ikke glemme, at det er os medarbejdere som står i ændringerne sammen med eleverne – derfor er vores stemme (meget) vigtig.

Inddragelse motiverer

Lederne skal hjælpe os med at bevare motivationen i vores arbejde. Den kommer blandt andet ved pædagogiske snakke og diskussioner. Det er her vi som lærere føler os hørt og værdsat. Det er også her, vi kan biddrage med vores kompetencer.

I en tid hvor mange tiltag bliver hevet ned over hovedet på os alle sammen i skolen, er det vigtigt at huske værdier, vi står for.

To af de vigtigste elementer i 2018 er efter min mening tillid og kommunikation.

Vi er nødt til at stole på, at vi alle gør vores bedste. Flere regler, rammer og krav kvæler skolen fremfor at udvikle den.

Skal vi have glæden ved skolen tilbage, må vi kommunikere godt og tydeligt disse år. Det er den eneste vej tilbage mod tilliden. Vi skal tale godt sammen for at stole på hinanden.

Vi glemmer bare ofte kommunikationen – i travlheden, hverdagen og de komplekse fællesskaber på kryds og tværs. Men den er umådelig vigtig.

Jeg bliver nemlig både mere motiveret samt kompetent, når jeg i flere sammenhænge bliver inddraget og hørt!