Folkeskolens danskrådgiver

Blog

Når MINE elever bliver til VORES elever

Når et årgangsteam har et godt og konstruktivt samarbejde smitter det af på både elevernes faglighed og trivsel. Nøgleordene er åbne døre og vidensdeling, for på den måde mærker eleverne, at lærerne vil hinanden og dermed også hinandens elever.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Foto: Pixabay.com

Det gode teamsamarbejde spiller en vigtig faktor for en årgang. At lærerne har åbne døre og byder de andre lærere og elever fra årgangen ind i undervisningen giver en tryghed.

Folkeskolens danskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens danskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com

Trygheden ses ved at eleverne kender lærerne fra de andre klasser og kan bruge dem i andre kontekster.

Når lærerne arbejder godt sammen, laver fælles årsplan, arbejder med niveaudeling på tværs af hele årgangen og i det hele taget inviterer de andre elever indenfor i klasselokalet, så ændres den professionelle opfattelse fra ”mine elever” til ”vores elever”.

”Vores elever”

Hele tænkningen ”vores elever” tager udgangspunkt i, at vi vil eleverne det bedste og ikke stiler efter personlige resultater som lærer. Det er interessant at dykke ned i det lidt prekære spørgsmål ”hvorfor lukker enkelte lærere sig om sin egen klasse?”.

Handler det om usikkerhed, konkurrencementalitet eller mangel på overskud til andre? Det kan nok variere fra lærer til lærer. Dog er det sikkert, at den fælles vej er til elevernes bedste. Hvis eleverne kan mærke at flere lærere vil dem det godt, så kan vi ikke andet end opbygge en større og stærkere energi i fællesskab – der kan skabes bånd på tværs af klasser.

Det samme gælder lærerne.

Men det forudsætter, at vi vil hinanden det bedste – og ikke ser hinanden som eksempelvis ”karakter-konkurrenter”.

Fællesskabet er vigtigt

Mine elever er forskellige, og jeg vil altid have foranderlige resultater fra år til år. Det må jeg acceptere. Det er bare så vigtigt, at vi ikke får det fokus, at klasserne skal afspejle os og vores indsats. Det er svært at lade være, men får jeg mine kollegaers opbakning og samarbejde, så kommer følelsen af at løfte bredt og fælles nemmere.

”Hvem er dygtigst” er og bliver ren gift for et lærerkollektiv – og dermed også eleverne!