Folkeskolens danskrådgiver

Blog

Vikarernes vanskelige vilkår

Der er et massivt forbrug af vikarer rundt om på folkeskolerne. Som lærere er vi i disse år især presset på manglende tid. Tid til at forberede os, tid til at rette opgaver, tid til sparring med vores kompetente kollegaer og også tid til at skrive ordentlige vikarplaner, så både vikar, elev og lærer får noget ud af timerne uden de faste lærere.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Foto: Pixabay.com

På vores lærermøde i sidste uge havde vi brugen af vikarer på dagsordenen. Hvilke forventninger har vi til skolens vikarer, og hvordan kan vi bedst hjælpe dem på vej, så de får gode lektioner med eleverne?

Folkeskolens danskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens danskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com

Der er naturligvis forskel på kendt fravær og akut sygdom fra dag til dag. Ved kendt fravær er der større mulighed for at lave en vikarplan, som kan tydes og forstås af vikarene. Der, hvor vilkårene bliver vanskelige for vikarerne, er, når lærerne bliver syge, og de ellers planlagte lektioner ikke kan køres som normalt, da en vikar ikke har de samme kompetencer/forudsætninger for at afvikle et planlagt forløb.

Ikke de samme adgangsmuligheder

Endnu en udfordring, som vikarer bliver mødt med, er, at de ofte ikke har adgang til de samme læringsportaler, og derfor ikke kan logge sig på diverse sider. Portaler som ofte kan være en nødløsning og et lettere fagligt fundament for en vikar at stå på.

Min sparsomme tid skal prioriteres nøje – og vikarplanerne er nok ikke dem, der bliver prioriteret højest. Alligevel skal jeg forholde mig til det faktum, at når mine elever skal have noget ud af undervisningen, hvor jeg er fraværende, så skal den tilrettelægges sådan, at vikaren har en chance for føre planen ud i livet.