Blog

Didaktik på menuen? Fagteammøder som åbne lektioner.

Erfaring - min egen og mange fagfællers - siger, at fagteammøder sjældent kommer til at dreje sig om selve fagets kerne: Didaktikken.

Publiceret Senest opdateret

Jacob Bahn

Tilføj beskrivelse

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

På to skoler i Lyngby-Taarbæk vil man til næste år udforme fagteammøderne for matematik (og dansk på den ene skole) som en slags åben lektion (https://www.folkeskolen.dk/572442/praksisnaer-vidensdeling).

Personligt ser jeg i den model et stort potentiale for, at lærere indgår i didaktiske refleksioner, og derigennem styrker sin didaktisk indsigt.

Jeg har tidligere skrevet et indlæg om didaktik som lærerprofessionens kerne (https://www.folkeskolen.dk/572384/professionens-kerne-genopslag-grundet-begynderfejl).

For mig drejer didaktik sig om læreres formidling af faglig viden til elever. Læg mærke til, at denne beskrivelse overflødig gør begreber som fagdidaktik og almen didaktik: Didaktikken indeholder i sig selv fagets stof, der samlet er særegent ift. andre fags stof.

Didaktiske problemstillinger drejer sig om, hvordan elever tilegner sig et givent stykke faglig viden, og hvordan man som lærer giver eleven de mest frugtbare rammer for det. Tilsvarende lyder didaktiske spørgsmål noget i retningen af, hvordan reagerer elever, når vi præsenterer dem for et givent stykke faglig viden på en given måde?

Didaktik er det, der adskiller lærerprofessionen fra andre pædagogiske professioner, hvorfor udvikling af vores didaktiske viden og kompetencer bør have absolut højeste prioritet.

Det har den bare ikke. Det er klassisk, at vi som lærere snakker meget om pædagogik, materialer og organisering: Udfordrende elever, bogsystemer og hvem gør hvad osv.

Det kniber mere, når det kommer til at snakke om fagets særegenskaber, hvorfor det er svært for børn at tilegne sig specifik faglig viden og hvordan man kan tilrettelægge sin undervisning, så den i videst muligt omfang hjælper eleven til den tiltænke erkendelse.

Som jeg har skrevet om tidligere, kan vi hente inspiration i Japan til, hvordan vi løbende kan opkvalificere vores didaktiske viden (https://www.folkeskolen.dk/571806/inspiration-fra-japan---professionsudvikling-i-laerernes-haender).

I den konkrete model for fagteamsamarbejde på de to skoler, skal lærerteams på skift præsentere undervisning for fagkollegerne: En lærer fra teamet underviser en klasse efter den fælles udarbejdede plan, mens fagteamets øvrige deltagere observer. Efterfølgende har man en fælles diskussion af forudbestemte fokuspunkter. Målet er at igangsætte didaktiske refleksioner på baggrund af fælles oplevede, konkrete undervisningsituationer.

Teamet får forud for den åbne lektion støtte til at gøre lektionen 'præsentabel', dvs. sikre, at den didaktiske idé er tydelig, og at lektionen giver mulighed for at observere, hvordan elever reagerer, når man præsenterer dem for et stykke faglig viden på en given måde (der er for eksempel ikke meget didaktisk viden at hente ved at se eleverne løse en række minusstykker, der er alt for lette - og hvad er i øvrigt den didaktiske ide bag dét?). Både under observationen og den efterfølgende refleksion sikrer en facilitator, at 'spillereglerne' overholdes, herunder at fokus kun er på didaktiske forhold.

I praksis kommer de nye fagteammøder til at vare de sædvanlige to timer, hvor den første time (45-60 minutter) går med at observere en lektion og den næste med at reflektere over specifikke didaktiske situationer fra den.

Jeg har som sagt store forhåbninger til denne form for vidensdeling og refleksion i fagteamet, og ser frem til at fortælle mere, når vi har gjort os nogle erfaringer.

Powered by Labrador CMS