Folkeskolens madkundskabsrådgiver

Blog

Hvem underviser dit barn?

Der var generalforsamling i Herning lærerkreds fredag den 15. marts. Vores kredsformand Helen Sørensen kom selvfølgelig rundt om mange forskellige emner i sin beretning. Et af emnerne var ”Hvordan sikres undervisning og elevernes læring i fagene?”.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Helen Sørensen beskriver, hvordan to 2. klasser i Herning kommune undervises af studenter, pædagogmedhjælpere og pædagoger i fagene dansk, herunder også varetagelse af klasselærerfunktionen, matematik, billedkunst, musik og natur/teknologi. Denne vikardækning har stået på i 8 måneder.

Lærere skal undervise

Folkeskolens madkundskabsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Christian Bunk Svane er Folkeskolens madkundskabsrådgiver. Hans opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte ham, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: domesticscience@yahoo.com

Det er jo bare slet ikke i orden uanset, hvor dygtige de personer er, må vi holde på, at der skal læreruddannelse til for at undervise. Et af delmålene fra Undervisningsministeriet i forbindelse med aftale om kommunernes økonomi for 2014, var at kommunerne fremadrettet skal løfte kompetencedækningen yderligere til et niveau på mindst 90 % i skoleåret 2018/19. Det vil sige, at læreren har linjefag eller allerede har undervist i så mange år, så der er en grundlæggende erfaring til stede. Et skøn der afgøres af skolelederen.

Lærerfyringer

Denne helt absurde vikardækning foregår samtidig med, at Herning kommune sparer og endnu engang fyrer lærere.  I perioden 2009 -2018 er antallet af elevere faldet 7,1 %, mens antallet af lærere er faldet 20%. Disse tal skriger jo også til himlen. De lærere, der er tilbage, løber jo kun hurtigere og hurtigere. De skal afholde flere undervisningstimer med flere inklusionselevere samtidig med, at der kommer flere overflødige administrative opgaver.

Det kan være uendelig svært at forklare forældre, at deres barn på ottende måned skal undervises af vikarer samtidig med, at de kan læse, at der skal fyres lærere. Det er et billede, vi ser over hele landet som følge af den spændetrøje, det kommunale selvstyre er lagt i for tiden.