Folkeskolens madkundskabsrådgiver

Blog

Madkundskab er livsnødvendigt. Nyt forslag om praktisk-musiske fag som prøvefag i udskolingen.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) sagde i en pressemeddelelse i sidste uge: ”Udskolingen er nærmest blevet støvsuget for praksisfaglige fag. Undervisningen her afspejler slet ikke, at praktisk forståelse, og det at kunne et håndværk i den grad også tæller. Det skal vi ændre, og det er der bred enighed om i forligskredsen.”

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Så Regeringen og Dansk Folkeparti kom med 5 initiativer, som skal styrke de praktiske fag i folkeskolen.

Sådan vil regeringen og Dansk Folkeparti styrke de praktiske fag i skolen:

Folkeskolens madkundskabsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Christian Bunk Svane er Folkeskolens madkundskabsrådgiver. Hans opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte ham, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: domesticscience@yahoo.com

  • Håndværk og design gøres obligatorisk i udskolingen
  • Det nye obligatoriske fag i udskolingen håndværk og design afsluttes med en prøve
  • Praksisfaglighed kan være en del af den obligatoriske projektopgave i 9. klasse
  • Eleverne skal have mulighed for mere erhvervspraktik
  • Skolerne skal have flere og bedre redskaber til at tilrettelægge praksisfaglige forløb og elementer som led i undervisningen i fagene

https://skoleliv.dk/nyheder/art6521760/Praktisk-fag-skal-v%C3%A6re-obligatorisk-i-de-%C3%A6ldste-klasser

Allerede i 2006 kom forslag frem fra den daværende regering om, at de praktiske-musiske fag skulle være prøvefag.  Ønsket om at styrke de praktisk/musiske fag stammede fra den daværende regeringens globaliseringsstrategi, »Fremgang, fornyelse og tryghed«, hvor det hedder, at skolen skal medvirke til, at eleverne bliver kreative, selvstændige og ansvarlige borgere.

Inden den nye parathedsvurdering er Foreningerne for de praktiske fag gået sammen om et fælles udspil.

https://www.folkeskolen.dk/626349/foreninger-for-de-praktiske-fag-laver-faelles-udspil-inden-ny-parathedsvurdering

Antallet af timer i de praktiske fag er faldet i løbet af de sidste mange år. Fra 19% i 1977 til 14% nu. Og det har skolereformen ikke gjort noget for at hjælpe på. Der blev sagt mange gode ord, og der kom mange gode idéer fra Folketingets talerstol i tiden op til skolereformen. De fleste af os husker Helle Thornings Emil fra 7. klasse, der skulle lære om Phytagaros i sløjdlokalet, eller Christina Antorini, der foreslog, at eleverne skulle være med til at slagte og partere geder. Og det blev skudt til jorden med det samme. I 7.klasserne er der ikke sløjdtimer og ingen pædagog, der kan hjælpe. Og i den virkelige verden er det umuligt at købe 8 levende høns til slagtning.

Jeg kan kun bakke op om det fælles udspil, som foreningerne for de praktiske fag har lavet.

At madkundskab, musik, håndværk og design, billedkunst bliver de fag, der skal vælges i mellem, og at et af fagene skal udtrækkes og prøves hvert år på lige fod med de andre udtræksfag.

Madkundskab er et praktisk fag. Madkundskab er et livsnødvendigt fag.