Folkeskolens madkundskabsrådgiver

Blog

Plads til teori i madkundskab

Jeg er så heldig, at jeg sidder med ved bordet i undervisningsministeriet, når den nye læseplan bliver redigeret. Det er seminarielektor, Helle Brønnum Carlsen, der skiver læseplanen om, så den formelt set er i overensstemmelse med ændrede lovgivningsmæssige rammer for Fælles Mål. Et kæmpe arbejde, som jeg har stor respekt for.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Helle Brønnum Carlsen er lærer på N. Zahles Seminarieskole og lektor på Læreruddannelsen på Zahles UCC. Rundt om bordet sidder også Professor i madkundskab Karen Wistoft, Majbritt Pless, lektor ved UCL, Susanne T. Hansen, Lektor ved Absalon, Lone Carlsson, lærer/skoleleder på Karise Heldagsskole og Benita Schmidt, lærer på Brøndbyvester Skole, Brøndby.

Et af de emner, vi skal arbejde videre med i løbet af de næste år er, at der i læseplanen og undervisningsvejledningen flere gange er skrevet, at der ikke skal laves mad hver gang, der skal også være plads til teori. Jeg er glad for det står flere gange, så er der mere vægt på vigtigheden.

Folkeskolens madkundskabsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Christian Bunk Svane er Folkeskolens madkundskabsrådgiver. Hans opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte ham, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: domesticscience@yahoo.com

Røres og smages

Når madkundskab efter ferien bliver et toårigt valghold i udskolingen, vil det også være et teoretisk fag. Madkundskab må selvfølgelig ligesom musik, billedkunst og håndværk og design aldrig blive til ”tørsvømning”. Der skal røres, smages, føles, lyttes – ja alle sanser skal i brug i de fag. Men der vil blive undervisningsgange med teori.

Kunsten er nu bare at overbevise både eleverne og deres forældre om, at traditionen med, at der laves mad hver gang – at spørgsmålet: ”Hvad skal vi lave i dag”, skal omformuleres til ”Hvad skal vi lære i dag”, ”Hvilket emne skal vi læse, skrive og udvikle på”, ”Hvad skal vi vide mere om” eller ”Hvordan formidler vi vores viden til andre”.

Jeg vil arbejde videre på et forælderbrev, som skal ud før sommerferien, så både elevere og forældre er forberedte.