Folkeskolens madkundskabsrådgiver

Blog

Skal der være prøver i de praktisk-musiske valgfag?

I de praktisk-musiske valgfag gør elever og lærere sig klar til at gå til eksamen. Det er en stor mundfuld.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Prøvebekendtgørelsen for nogle af fagene kom sent, så de første mange måneder var der ikke noget helt konkret at forbedre sig ud fra.

Da alle så var kommet godt i gang, der var et mål, og undervisningen begyndte at køre, kom Corona og skolerne blev lukket ned. På nogle skoler blev der kun undervist i dansk, matematik og engelsk, mens andre skoler også havde humanistiske fag på skemaet. Men valgfag var tyndt repræsenteret, selvom der var lærere som lavede en ugentlig opgave til valgholdene. Og som i alle andre fag i skolen, var der børn, som var ihærdige og fik løst opgaverne og måske lidt mere til, og andre børn fik intet lavet.

Folkeskolens madkundskabsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Christian Bunk Svane er Folkeskolens madkundskabsrådgiver. Hans opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte ham, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: domesticscience@yahoo.com

Ledelsesopgave

Egentlig er det ledelsens opgave, at eleverne får de timer, som de skal have, også i valghold. Det bliver også forvaltet meget forskelligt ude på skolerne. På nogle skoler – jeg tror mange – er der sat en stor sort streg over de timer, eleverne mistede under Corona. Vi er videre, der er mange andre ting på dagsordenen.

På enkelte skoler er emneuger blevet omlagt til valgholdene, men hvor timerne til lærerne kommer fra, ved jeg ikke. Og så er der de skoler, som midt i skoleåret har planlagt rullende valgholdsfredage.

Lige nu er der skoler, der lukker ned igen. På vores skole har 7. og 9. klasserne været væk i små 14 dage lige før efterårsferien.  I Nordjylland er 5 – 8 klasse sendt hjem igen i 4 uger. Det giver igen huller i undervisningen.

De første skoler har prøver inden jul. Efter jul er skemaet planlagt til for eksempel 7. klasserne. Skoleåret er planlagt, det er næsten umuligt at lave om på.

Men lige nu skal prøverne gennemføres. Måske skulle det gøres frivilligt, måske skulle det bare aflyses.