Folkeskolens madkundskabsrådgiver

Blog

Udskudt eller aflyst.

Eleverne i 7. klasse startede sidste sommer på valghold i de praktisk-musiske fag, bl.a. madkundskab. Fagene er prøvefag, og prøverne er planlagt til foråret ’21. Men under Corona-nedlukningen har kun de færreste læst de planlagte timer i fagene, hvilket betyder, at eleverne mangler et antal lektioner. Skal de lektioner læses, eller er de aflyst? Og hvad med prøverne?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I ”Bekendtgørelse om nødundervisning m.v.  på børne‐ og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID19” står der i bl.a. i stk. 4 og 6.

Institutionen eller skolen udskyder i nødvendigt omfang allerede planlagt praktisk orienteret undervisning, så den gennemføres, når pligten til at give nødundervisning er ophørt.

Folkeskolens madkundskabsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Christian Bunk Svane er Folkeskolens madkundskabsrådgiver. Hans opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte ham, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: domesticscience@yahoo.com

Den praktisk orienterede undervisning, skal så vidt muligt gives, når pligten til at give nødundervisning er ophørt.  

Fremhævelsen er min. For hvordan skal det egentlig tolkes. Hvad betyder: ”Allerede planlagt” og ”så vidt muligt”?

Betyder ”planlagt” her, at timerne var skemalagte, eller betyder det, at de var detailplanlagt af underviseren. Og ”så vidt muligt” er elastik i metermål, som man kan strække efter behov.

Nogle har måske forsøgt at læse nogle af timerne som fjernundervisning, men for mange skoler har det været frivilligt for eleverne af deltage, så det har været med meget forskellige resultater.

Men skal timerne så læses, når nødundervisningen ophører? Lærerresurserne er brugt, tiden er gået. Jeg tror, timerne i den praktisk orienterede undervisning falder ned i et stort dybt hul. Jeg tror ikke skolelederne læser bekendtgørelsen således, at de timer SKAL gennemføres/gives. Det vil der være mange problemer i. Hvornår skal timerne afholdes? Skal lærerne havde timerne som ekstra timer? Hvor skal pengene og tiden komme fra?

Hvor stiller det eleverne, der skal til prøve til foråret næste år. De mangler omkring 30% af undervisningen, da det kun er de færreste steder, valgholdene har fået undervisning siden nedlukningen midt i marts. Betyder det, at eleverne skal til prøve i et reduceret pensum, eller er der en modig minister, der aflyser prøverne?