Folkeskolens tysk- og franskrådgiver

Blog

Candystorm

I modsætning til "Shitstorm" er modtageren af ​​en "Candystorm" ikke oversvømmet med irrelevant kritik, men med opmuntring og gode forslag.

Publiceret Senest opdateret

Folkeskolens tysk- og franskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Erika Wünsche er Folkeskolens tysk- og franskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: erikawunsche64@gmail.com

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Negativ til positiv

En shitstorm opstår ofte på baggrund af en enkelt hændelse, som med sneboldeffekt skaber en større kædereaktion af klager og negativ omtale rettet mod nogen eller noget. En shitstorm kan også være opstået ud fra en mindre hændelse eller en udtalelse, som umiddelbart kunne opfattes som helt uskyldig”. Og her tænker jeg på, som nogen måske allerede har regnet ud, den meget omtalte artikel, hvor en lærer omtalte tysk-faget som et levn fra fortiden og at faget skulle fjernes fra skoleskemaet. En uskyldig udtalelse? Den artikel skabte i den grad reaktioner og sneboldeffekt. Men på den gode måde. (Var det ikke Simon Spies, der mente, at negativ omtale er bedre end ingen omtale?)

Mere “candy” og mindre “shit”

Man kan nok sige, at den artikel har skabt en tiltrængt omvendt shitstorm, altså en  “candystorm”, rettet mod de trængte sprog i folkeskolen i almindelighed og til tysk-faget i særdeleshed. Tyskundervisere på flere niveauer, journalister på alskens dagblade, professorer, bloggere (inkl. undertegnede) og andre med interesse i sprog, kultur, dannelse og export kom til tasterne og det var allermest til opmuntring og forsvar for tysk sprog og sprogfag i det hele taget. 

Det er endda kommet så vidt, at selve undervisningsministeren og andre politikere har været i samråd og blevet enige om, at det tyske sprog er vigtigt. Så vidt, så godt. Nu skal “candystormen” bare holdes kørende, så der forhåbentlig også kommer handling fra politikerne samt konkrete bud på de udfordringer som sprogene har; muligheder for at vælge flere fremmedsprog i folkeskolen, mangel på kommunale sprogstrategier, mangel på uddannede sproglærere, at gøre tysk/fransk til obligatoriske prøvefag (måske endda sidestille tysk/fransk med engelsk), bedre muligheder for tværfagligt samarbejde og brobygning - for blot at nævne nogen - og i øvrigt arbejde for en seriøs genopretningsplan for sprogfagene. Mere handling og mindre “shit”. Mere “candy” til sprogene. 

Lidt bonus-info

En tysk politiker har, efter sigende, “opfundet” det udmærkede ord “Candystorm”, da han for nogle år tilbage på sociale medier tilskyndede en partileder til at fortsætte i partiet og derved skabte en kædereaktion af positiv omtale af samme partileder. Partilederen blev.