Folkeskolens tysk- og franskrådgiver

Blog

Deutsch Dusche

"Tysklandsstrategien omfatter derfor også nye tiltag rettet mod den danske undervisningssektor med sigte på at styrke sprogkompetencer i tysk såvel som udvekslingsforløb og erhvervspraktikordninger, der kan øge kendskabet til Tyskland og tysk sprog." fra; Regeringens strategi for Tyskland, feb 2016 (kan læses her i fuld længde); http://www.stm.dk/multimedia/Tysklandsstrategi.pdf

Publiceret

Folkeskolens tysk- og franskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Erika Wünsche er Folkeskolens tysk- og franskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: erikawunsche64@gmail.com

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Go´strategi

Før jeg blev gjort opmærksom på Tysklandsstrategien og fik muligheden for at søge midler fra kommunen med udgangspunkt i denne, anede jeg ikke at der overhovedet fandtes en Tysklandsstrategi. Det ved jeg nu og det er jeg glad for.Jeg søgte nemlig midler til både formål 1 (udveksling af elever og lærere mellem Tyskland og Danmark) og formål 2 (samarbejde mellem tysklærere på tværs af grundskoler og ungdomsuddannelser) fra "puljen til styrkelse af tysk", og fik dem. Et fantastisk efterår 2017 blev det til - for os, der gerne vil bades i tysk.

Scheersberg

Min gode tysk-kollega og jeg fik et to-dages kursus, "Deutsch Dusche", udbudt af Grenzgenial - forankret i "Der Nordschleswiger", den tysksprogede avis for det tyske mindretal i Danmark. Kurset, der var henvendt til udskolingslærere, omhandlede både workshops fra Goethe-Instituttet i København og om "Innovation - og forretningsmæssig tankegang i tyskundervisningen", mulighed for masser af inspiration, vidensudveksling og udvide sit netværk og selvfølgelig klassisk tysk mad.

Hamburg og Lübeck

Senere på efteråret fik 20 af mine 7. klasses elever, en kollega og jeg så muligheden for en 5-dages Tysklandstur. Den kom i stand i samarbejde med Goethe-Instituttet, der i vanlig god stil, sørgede for undervisning og kulturtilbud til os. Hamburg var destinationen og en enkelt afstikker til Lübeck blev det også til. Undervisningen blev varetaget af tyske lærere, der havde tilrettelagt niveauet så det passede perfekt til elevernes kunnen og undervisningen var afstemt fint mellem mundtlige, skriftlige og kulturelle/samfundsmæssige emner. Kulturtilbuddene kom i stand ved et samarbejde mellem mig og Instituttet. Med hjem fik eleverne et kursusbevis, med logo, stempel og underskrift for deltagelse i undervisning på niveau A1. Smukt (og meget tysk :-).

Gør det!

Med dette vil jeg bare opfordre til, hvis muligheden opstår, at gribe muligheden for at søge midler, på den ene eller anden måde. 5 dage i Hamburg var rigtig meget værd for eleverne, både socialt og fagligt. Vi taler stadig om det. Et regulært tysk brusebad.