Folkeskolens tysk- og franskrådgiver

Blog

Efterslæb?

Det efterslæb, der eventuelt er af fremmedsprogsundervisning, både under skolenedlukningen og efter genstarten - kan det overhovedet hentes ind eller...?

Publiceret Senest opdateret

Folkeskolens tysk- og franskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Erika Wünsche er Folkeskolens tysk- og franskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: erikawunsche64@gmail.com

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Bekymring for tyskfaget

De praktisk/musiske fag har været hårdt ramt af skolenedlukning, online undervisning og nu lukkede faglokaler, der gør det nærmest umuligt at gennemføre andet end teoretiske lektioner og ovenikøbet måske af lærere, der ikke har kompetencer i fagene. Det samme frygtede jeg lidt for sprogfagene. Ikke så meget i online undervisningen, der rent faktisk gik rigtig godt for mit vedkommende og egentlig var en udfordrende, sjov og anderledes undervisning, hvor jeg lærte nye metoder til fremlæggelser, mundtlige afleveringer og skriftlige frembringelser. Frygten gik nok mere på om timerne blev læst og om eleverne ville gå i stå.

Bekymring unødvendig

Min bekymring for tysk og elevernes interesse for og fremdrift i faget blev heldigvis gjort til skamme og jeg må tilstå, at selvom jeg regnede med, at eleverne ville lære mindre, så tror jeg ikke det er tilfældet. Jo, vi savnede fællesskabet og de små finurligheder i hverdagen, men der blev skrevet, lyttet, talt og frembragt en hel del på tysk. I 6. klasse blev der bl.a. repeteret, set små film og lyttet til historier. Vi “afsluttede” tysk i 9. klasse med en mundtlig “prøve”, der omhandlede årets emner. Eleverne var aktive og havde fordybet sig, bedt om masser af hjælp og gjorde det godt. Jeg er helt ked af, at de ikke skulle til “rigtig” prøve - også en smule for min faglige stoltheds skyld. 

Overkommeligt efterslæb og energiske kolleger

På min skole har der heldigvis været mulighed for at holde skruen i vandet mht tysk. Der har ihvertfald været en tysklærer til stede i de fleste tilfælde. Nu, hvor også udskolingen er tilbage, er det lidt sværere at få tysk i spil, medmindre den ene lærer, der har undervisningen i klassen også har tysk kompetencerne. Det vigtigste lige nu er dansk, matematik og engelsk - fair nok - og derfor kan 2. fremmedsprog godt blive glemt og gemt og der skal nok hentes en del ind, når skoledagen bliver “normal” igen. Når jeg ser mig omkring - mit netværk og mine sprogkolleger - så har jeg en fornemmelse af, at deres indsats og entusiasme i de forgangne måneder gør efterslæbet overkommeligt.