Folkeskolens tysk- og franskrådgiver

Blog

Er der mon en nyuddannet tysk- eller fransklærer tilstede?

De fleste sproglærere er nok enige om, at hvis eleverne i folkeskolen skal have lyst til og kan se ideen med at vælge et fremmedsprog i skolen, så skal der være en reel mulighed for at vælge.

Publiceret Senest opdateret

Folkeskolens tysk- og franskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Erika Wünsche er Folkeskolens tysk- og franskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: erikawunsche64@gmail.com

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Tysklærerforeningen for Grundskolen havde for nylig kort foretræde for Folketingets Undervisningsudvalg og kom her med anbefalinger/visioner til styrkelse af bl.a. sproget signalværdi. Godt.

 https://www.folkeskolen.dk/646748/hvor-er-tysk-i-den-nationale-strategi-for-styrkelse-af-fremmedsprog

Her fik TLFG så nogle spørgsmål med hjem, som der kan arbejdes videre med - og som Fransklærerforeningen egentlig også kunne arbejde med.

Det første gode spørgsmål - "I peger på efteruddannelse, men er problemet ikke i stedet, at I mangler lærere til tysk?" (og til fransk tilføjer jeg selv her.) JO! Hvor er de henne? Jeg har netop nu (som jeg har haft i 10 år i træk) lærerpraktikanter i min undervisning. Dog ikke i mine tysktimer! Det er dygtige, engagerede unge mennesker, der gør det godt.Kun en af de mange praktikanter som jeg har haft fornøjelsen af gennem årene, ønskede at undervise i tysk og var tysklærer in spe.Mine tyskkolleger har heller ingen tysk-praktikanter og har heller ikke haft det længe. Da fransk var muligt at vælge, havde jeg heller ingen praktikanter i det fag. Så jo, der mangler lærere til tysk og fransk.

Jeg spurgte lærerseminariet (UCL) og de fortæller at søgningen er utrolig lille til andre sprogfag end engelsk og at tyskhold kun bliver oprettet ca. hvert andet år.Ikke så opmuntrende når ambitionen gerne skulle være flere timer til andet sprogfag og tidligere sprogstart, der fordrer andre didaktiske greb og tilgange til sprogene. Nogle skoler har forsøgt sig med andre undervisningsformer som konsekvens af manglende uddannede tysklærere. "Tysk er ikke et fag man bare går ind og tager." og jeg tilføjer; "det er fransk heller ikke" ,"eller spansk eller...."

https://www.folkeskolen.dk/646173/elever-faar-ny-tysklaerer-hvert-20-minut

I folkeskolen har vi et stort ansvar for at bibringe eleverne et valg, en god indføring i fremmedsprog og vi skal måske også tænke mere i helheder - f.eks.fordybelsesmoduler og tværfaglighed, skabe mere kontakt til andre og indrette klasserummet til deciderede sprogklasser med bedre mulighed for at udstille produkter og have flexibel bordopstilling, så der er plads til både gruppe- og individuelt arbejde samt aktiviteter.

Et af de andre gode spørgsmål TLFG fik var: "Hvis tysk skal gøres stærkere timemæssigt, hvor vil I så pege på, tiden skal tages fra?" Ja, hvorfra??