Folkeskolens tysk- og franskrådgiver

Blog

Er det for sent?

Regeringen har justeret og tilpasset folkeskolereformen. Men betyder det noget?

Publiceret Senest opdateret

Folkeskolens tysk- og franskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Erika Wünsche er Folkeskolens tysk- og franskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: erikawunsche64@gmail.com

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

For 2. fremmedsprog betyder justeringen en ekstra time i 5. klasse. Og de humanistiske fag bliver i teksten omtalt som “…afgørende for elevernes udvikling og dannelse,...” (jeg bemærker at de naturfaglige og praktisk/musiske fag omtales som fag, der skal styrkes)Der er oprettet Nationalt Center for Fremmedsprog, NCFF. Godt at man har erkendt, at vi ikke kun kan klare os med gode engelskkundskaber.

Sprogdød truer

Men det er ikke nok. Sprogdøden er nært forestående og selvom sprogundervisere kan søge midler hos NCFF til projekter vedrørende sprog udover engelsk, så kræver det flere investeringer at vende den kedelige udvikling. Et økonomisk løft til sprogfagene og ikke mindst et politisk “løsnings-løft” skal der til. Ligesom naturfagene i årevis er blevet talt op og lige nu er et fag, der bliver lagt meget energi og penge i, kunne jeg ønske det samme for sprogfagene.

En gymnasieelev har for nylig i en artikel beskrevet problemet med at vælge sprog i gymnasiet og naturfagets altdominerende plads her. Læreruddannelserne opretter ikke tysk/fransk hold af mangel på studerendes interesse (eller evner?). De sproglige miljøer på universiteter og andre uddannelser er små. Helt lokalt har der ikke været et eneste franskhold på folkeskolerne i min kommune i årevis og min kommune har ikke en sprogstrategi.

For sent?

NCFF har udsendt et spørgeskema til fransklærere; “ Kvalitetsudvikling i franskundervisningen - en behovsanalyse” og jeg skal da lige love for, at der er et behov for at vi undervisere bliver spurgt. Og lyttet til.

Men er det for sent? Det mente en fransk-kollega som jeg talte med om spørgeskemaet. Hun mente at både NCFF, ekstra time og spørgeskemaer er kommet alt for sent. Og at 100 millioner er alt for lidt. Fødekæden er snart brudt. Politikerne kommer halsende og prustende med halve løsninger, fordi de ikke i tide har indset, at besparelser på sprogområdet har ført til katastrofalt små eller totalt fraværende sprogmiljøer. Der skal politiske løsninger til. Måske kan den nye regering finde på noget? Bare det ikke er for sent.

Powered by Labrador CMS