Folkeskolens tysk- og franskrådgiver

Blog

FremMedSprog

Det Nationale Center for Fremmedsprog, NCFF, har nu hjemmesiden klar; www.ncff.dk. Man kan tilmeldes deres nyhedsbrev og læse om NCFF's arbejde og om, hvordan NCFF kan hjælpe og støtte sproginitiativer og sprogarbejde.

Publiceret Senest opdateret

Folkeskolens tysk- og franskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Erika Wünsche er Folkeskolens tysk- og franskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: erikawunsche64@gmail.com

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Udover hjemmesiden, der gradvist vil blive udbygget, har NCFF også været så elskværdige at invitere mig til at sidde med i deres Advisory Board for NCFF Øst. Advisory Boardet er sammensat af interessenter fra bl.a. forskellige uddannelsesniveauer og -former, erhvervsliv, foreninger og organisationer. Formålet er, selvfølgelig, at være med til at skubbe på fremmedsprog (udover engelsk) i hele uddannelsessystemet samt at give kvalificeret input til NCFF's arbejde.

Vi mødtes på Århus Universitet, ca 25 engagerede og velforberedte inviterede, der alle havde det samme ønske; at vende den synkende sprogskude. Vi ønsker, håber, tror og arbejder på at fremmedsprog kommer stærkt tilbage på alle niveauer af uddannelsessystemet, at kommuner og uddannelsesinstitutioner skal gennemføre sprogstrategier, at sprog skal blive en "hård" kompetence, som skal "tales op" (især af de, der er ved magten på både kommunalt og nationalt niveau). Vi skal være et land, der taler mange sprog og et land, der kan "levere varen" i folkeskolen, på gymnasier og universiteter, som tolke, i erhvervslivet og i politik. Er der forresten en politiker i Folketinget, der taler andet end engelsk - og tør vise det?

Det var fantastisk at møde sprog-folk fra stort set alle niveauer og fra erhvervslivet og vide at vi alle har samme ønske; FremMedSprog. En af deltagerne, en ejer af et tolkebureau, fortalte bl.a. at han i de seneste år har måttet rekruttere tolke fra andre lande i Europa end Danmark, da der simpelthen ikke findes nok tolke her til, især, de små sprog. Ærgerligt. En underviser fra Forsvarets Sprogskole fortalte om utrolig lille søgning til sprogene - det kæmper professionshøjskolerne og erhvervsakademierne også med. Desværre.

De motiverede og sprogglade elever skulle gerne starte hos os i grundskolen, så vi kan sende dem videre i systemet med en god ballast og interesse for sprog - i alles interesse. Fødekæden skal helst ikke brydes. Og her tænker jeg ikke kun på erhvervslivets interesse i sprogkyndige elever, men også samfundets interesse i et tiltrængt samlet blik på sprog som fag-, kultur-og dannelsesfag.

Tak til NCFF for et godt og givende møde.