Folkeskolens tysk- og franskrådgiver

Blog

Fyr eleverne - og ansæt dem igen

Et virksomheds-forløb, der kan bruges til en emne/faguge i udskolingen.

Publiceret Senest opdateret

Folkeskolens tysk- og franskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Erika Wünsche er Folkeskolens tysk- og franskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: erikawunsche64@gmail.com

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Fra elev til ansat

LæringsVirksomheden A/S er et eksperiment, eller et forløb om man vil, om samfundsrelateret undervisning, der kan bruges i en emne/faguge og tilgodeser mange fag. Jeg blev gjort opmærksom på det via mit tysk-netværk. En tysklærer i Valby har nemlig udarbejdet en plan, hvor dagligdagen og undervisningen gøres så samfundsrelateret som muligt i en uge. Eleverne opsiges som elever og ansættes igen i LæringsVirksomheden, der naturligvis skal have en hjemmeside, hvor undervirksomhederne kan præsentere sig selv og deres produkter. Lige nu er bl.a. en gamershop og et adventure rejsebureau i støbeskeen.

Fra duks til driftsafdeling

Elevrådes nedlægges og laves om til en fagforening. Klasselokalet omdannes til et kontor med dertil hørende arbejdspladser, hvor eleverne kan indrette sig med skriveredskaber og reoler og der tilstræbes et hyggeligt miljø med kunst på væggene og grønne planter i vinduerne og på bordene. De ansatte arbejder i grupper og skifter mellem de forskellige opgaver med virksomhedens økonomi (løn,regnskab) , produktion (lager), drift, (opsyn med og vedligeholdelse af lokaler) og salg.

Tværsproglig og tværfaglig

Udover, at dette forløb omhandler rigtig mange fag, matematik, samfundsfag og dansk så kunne jeg ikke undgå at bide mærke i den skriftlige del af dette gode forløb; nemlig, at den skriftlige fremstilling skulle erstattes af forretningsbreve på tysk, engelsk og dansk. Altså et tværsprogligt og tværfagligt samarbejde, der ikke bare kan motivere eleverne til at skrive på -især - tysk men også gøre det klart, at sprog er utrolig vigtigt for virksomhederne og derfor godt at kunne. Det kan give et godt boost til sprogfagene at gøre brugen af sprog til en helhed med et sådan skræddersyet forløb, der jo kan varieres efter tid, temperament og fagkombinationer og kan bruges på andre sprog, f.eks. fransk eller spansk.

I ovenstående beskrevne forløb er der også indlagt virksomhedsbesøg, besøg på et handelsgymnasium og en præmie, hvis årsnormen i virksomheden opnås.

Ud i virkeligheden - inde i klasselokalet . Også godt for sprogfagene.