Folkeskolens tysk- og franskrådgiver

Blog

Gode råd til sproglæreren - og til eleven

På NCFF’s nyligt afholdte konference om brobygning og sprog, blev også elever fra folkeskolen og gymnasiet samt studerende fra universitetet og professionshøjskolen’s stemmer hørt.

Publiceret Senest opdateret

Folkeskolens tysk- og franskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Erika Wünsche er Folkeskolens tysk- og franskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: erikawunsche64@gmail.com

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Overgang

Udover de mange erfarne og kloge sprogfolk, der videregav gode erfaringer og arbejde med brobygning i sprogfagene og som var tilstede ved NCFF’s konference, var også elever og studerende til stede og kunne fortælle om egne erfaringer med både deres forhold til sprog i skolen og deres oplevelse af overgange fra en uddannelsesinstitution til en anden. Ikke overraskende fortalte eleverne om det ikke helt nemme ved at skulle arbejde med sproget på et andet niveau, både fra grundskole til gymnasium, men så sandelig også fra gymnasium til professionshøjskole eller universitet. Sådan skal det vel egentlig også være.

Gode råd til læreren - og til eleven 

Sprogundervisningen må nødvendigvis ændre niveau og det anerkender eleverne også. Vi lærere vil gerne inspirere og afprøve metoder til at tænke sprog på tværs af uddannelsesinstitutionerne så - måske især - grundskoleeleverne ikke bliver blæst helt bagover, når de starter på gymnasiet og at de bevarer lysten til at lære sprog. Eleverne og de studerende blev bl. a. bedt om at give gode råd til sproglæreren og her er et udpluk af svarene; folkeskoleeleverne og gymnasieeleverne fandt det vigtigt, at læreren bruger målsproget - hele tiden - og at de kommunikative øvelser kommer i første række. Derudover er det vigtigt at læreren anerkender fremskridt på alle niveauer og gør klasserummet til et trygt sted, hvor alle kan fejle. Eksterne undervisere ind i mellem og udveksling er også et stort ønske samt virkelighedsnære og aktuelle emner. Samtidig var eleverne også i stand til “at gribe i egen barm”. De ved godt, at de ikke skal læne sig for meget tilbage, de skal være modige og “komme ind” i sproget. De ved også godt, at de er bedre til engelsk og nødvendigvis må gøre mere, for at lære et andet fremmedsprog. 

Måske lidt inspiration til eleverne her;

https://www.youtube.com/watch?v=BEhNK5CnMFQ

Powered by Labrador CMS