Folkeskolens tysk- og franskrådgiver

Blog

Gør vi det godt?

Jeg spørger mig selv ind imellem; er de emner jeg vælger til eleverne gode nok, aktuelle nok, relevante nok? - er undervisningen, materialet, indholdet autentisk nok?

Publiceret Senest opdateret

Folkeskolens tysk- og franskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Erika Wünsche er Folkeskolens tysk- og franskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: erikawunsche64@gmail.com

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Kæmper for sprogene

Blandt de mange undersøgelser og artikler, der handler om fremmedsprogene tysk og fransk i folkeskolen - og på ungdomsuddannelser, professionshøjskoler og universiteter i øvrigt - ser fremtiden for sprogene ikke lys ud. Udover få folkevalgte, der interesserer sig for sprogtilegnelsen og slår til lyd for opgradering bl.a. Tysklandsstrategien fra 2016, er der ikke meget politisk vilje at spore. Erhvervslivet ved, at den er gal med andre sprogkompetencer end engelsk, sproglærerne ved det og politikerne ved det. Trods det kæmper lærere hver dag med at gøre sprogene interessante, spændende og lækre for eleverne. Politikerne har bestemt, at der skal være sprog på skemaet, heldigvis, men synes de (politikerne), at de er vigtige? Det gør de nok. Men faktum er, at fremtiden for sprogene ikke ser lys ud. 

Hvad er relevant og vedkommende?

Det seneste jeg læste i en artikel var, at tyskundervisningen skal gøres mere relevant og aktuel for eleverne - gøres mere tidssvarende. Det synes jeg sproglærere gør hele tiden - altså finder vedkommende tekster, film, lyd og billeder. Det er ihvertfald det jeg ser i min sproglærer-omgangskreds. Det er slut med 99 Luftballons og Édith Piaf og masser af sproglærere holder sig opdaterede på alle mulige fronter.

Men, hvad er meningsfuldt for eleverne? Hvad er autentisk? Eleverne siger at sprogmøder (udveksling og andre etablerede møder med fx tyske unge) er vigtige. Det medgiver jeg og ved samtidig, at det er nødvendigt med etablerede rammer, megen tilrettelæggelse og god økonomi at nå til det. Men det behøver ikke altid at være rejser og udveksling, der giver mening og føles relevant og meningsfuldt. Vi kunne starte hjemme hos os selv. En bedre mulighed for (og vilje til) at samarbejde med andre fag, andre klasser/skoler, kunne være med til at give fremmedsprogene relevans og være en øjenåbner eller et skub i retning af mere interesse for sprog. Det kunne være i samfundsfag; hvad interesserer franskmændene mest ved Trump? eller; hvordan håndterer tyskerne corona i de forskellige delstater? Er der forskel på, hvad der interesserer danskerne mest lige nu og hvad der interesserer andre europæere? Og hvorfor mon? Historiefaget har oplagte emner til fransk og tysk. Billedkunst og madkundskab ligeså. Religion; hvad mener Macron om islam? Er tyskere katolikker? Eleverne kunne også se og opleve, hvordan naboskolen eller parallelklassen lærer sprog, arbejder med sprog og man kunne inspirere hinanden - og samarbejde. Og jo, vi gør det godt og kæmper videre for sprogene.