Folkeskolens tysk- og franskrådgiver

Blog

Interessentmøde, NCFF

Jeg deltog i et af de i alt otte regionale dialogmøder fordelt over hele landet, hvor mere end 300 mennesker bliver præsenteret for Det Nationale Center for Fremmedsprog.

Publiceret Senest opdateret

Folkeskolens tysk- og franskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Erika Wünsche er Folkeskolens tysk- og franskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: erikawunsche64@gmail.com

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Til mødet i Odense, hvor både praktikere fra grundskolen, VUC, gymnasier, professionshøjskoler og universiteter samt ledere fra disse var repræsenterede, var målene med dagen bl. a. at få viden om NCFF og dele viden med hinanden vedrørende sprog, uddannelsesformer og -niveauer. Der skulle også igangsættes idéprocesser i forhold til eventuelle projekter og der skulle netværkes.

Vi kom igennem flere workshops, hvor vi kunne udveksle idéer, tale om udfordringer, muligheder og om praktisk undevisning vedrørende sprog med både undervisere og ledere på kryds og tværs af uddannelsessystemet. Interessant var det, at vi alle står med den samme grundlæggende udfordring; at sprog (udover engelsk) mangler prestige i uddannelsessystemet og mangler politisk opbakning. Den Nationale Sprogstrategi, som vist godt kan kaldes en begyndende politisk opbakning, er bl. a. sat i verden for at flere elever og studerende skal vælge fremmedsprog (udover engelsk) og at sproguddannelserne skal være fagligt stærke og relevante - også på læreruddannelsen. NCFF, der er udsprunget af Den Nationale Sprogstrategi og har 100 mio. kr. i ryggen, opfordrer nu til lokale og kommunale sprogstrategier og vil bl. a. understøtte videndeling, sprogtilbud til ikke-sproglige uddannelser og være med til at opbygge samarbejde og netværk.

Udover at være i gang med dialog-møder, er NCFF også i gang med at diskutere puljer samt kriterier for ansøgningsprocedurer, tildeling osv. NCFF´s hjemmeside er under opbygning og skulle være klar om nogle måneder (hold øje med www.ncff.dk ). Her vil det være muligt at holde sig opdateret vedrørende ansøgninger til sprogprojekter og kriterier herfor, få inspiration til og mulighed for netværk. NCFF er stadig interesserede i at modtage idéer til projekter via; NCFFVest@au.dk

Et stort ønske fra os i uddannelsessystemet er, at ansøgninger bliver enkle at gå til og let gennemskuelige.

Godt begyndt er halvt fuldendt - det bliver en stor og spændende udfordring at skubbe på mht sprog, finde de gode incitamenter til at vælge sprog og gøre det at være god til sprog eftertragtet igen. Både for det gode job og dannelsens skyld.