Folkeskolens tysk- og franskrådgiver

Blog

Rebellér!

"Lærer og forældre kan få et indtryk af, hvordan eleven placerer sig i forhold til de faglige kriterier for klassetrinnet"

Publiceret Senest opdateret

Folkeskolens tysk- og franskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Erika Wünsche er Folkeskolens tysk- og franskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: erikawunsche64@gmail.com

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Sådan skriver undervisningsministeriet bl.a. i det brev til forældre, som eleven kan få med hjem efter overstået frivillig national test i dansk læsning. Og et indtryk er det i høj grad for mig. Et indtryk af, at den del af testen, der hedder "sprogforståelse" og skulle afdække "elevens forståelse af enkeltord og faste vendinger" samt "afkodning" - f.eks. "at eleven skal genkende og adskille ord i en sammenskrevet kæde af ord", er svær, ja nærmest umulig for en 8. klasses elev at løse. Det bliver rent gætværk og jeg spørger mig selv, hvor mange voksne, der kender de ord som 8. klasse bliver udsat for. Her et lille udvalg; "toksisk", "rebellere", "ratificering" eller "forsire". Eller hvad med; "inciterende", "trævlemund" eller "ræsonnabel".

Otte af mine 20 elever fik resultatet "god", en "jævn" og en "rigtig god". Resten fik resultatet "mangelfuld" eller "ikke tilstrækkelig". Nogle af dem var mere eller mindre slået ud af resultatet og var i vildrede med de svære ord. Skal man kende så svære ord i 8. klasse? Det er ihvertfald ikke ord som eleverne normalt støder på i hverdagen eller i de tekster, vi læser.

Nu er det så mit held, at jeg også underviser eleverne i tysk og engelsk og derved støder på nogle af ordene i ny og næ. Men kan eleverne så oversætte og overføre "toxic" til giftig og "reasonable" til fornuftig? Eller "abrupt" fra tysk til "pludselig" på dansk? Det er der ikke mange, der kan. Det ville være meget nemmere for dem, hvis vi fik mere tid til sprog og ikke mindst fordybelse i sprog. Bedre mulighed for at udvide ordforrådet og ikke skulle haste gennem pensum, hvorved vi ikke når at sammenligne sprogene og ordene med hinanden og dyrke lidt viden om ordenes oprindelse.

De faste vendinger bliver også testet - "gå en prås op for", "hytte sit eget skind" eller "høj cigarføring". Der er noget, der skal øves! Vi finder en synonymordbog og læser i den - så kan det være der kommer manna fra himlen så vi kan gribe fat om nældens rod.