Folkeskolens tysk- og franskrådgiver

Blog

Sprog-bro

Et samarbejde mellem gymnasiet og folkeskolen i sprogfagene, som kan være med til at lette overgangen fra folkeskolen til gymnasiet, giver god mening og indsigt i sprogarbejdet på begge sider.

Publiceret Senest opdateret

Folkeskolens tysk- og franskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Erika Wünsche er Folkeskolens tysk- og franskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: erikawunsche64@gmail.com

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

På min skole har vi hvert år et sprogsamarbejde (som vi får tildelt timer til) med det lokale gymnasium. Gymnasiet laver en sprogkonkurrence, hvor folkeskoleeleverne kan få testet, i hvor høj grad de kender og kan løse enkle opgaver på tysk, fransk, spansk, engelsk og latin. Det er en dag på gymnasiet, hvor gymnasieelever og -lærere har forberedt sjove og spændende opgaver både til konkurrence, gætterier, quiz og almen forståelse af et af de ovennævnte sprog. For folkeskoleeleverne er det både en chance for at se gymnasiet (som nogle er kandidater til) og møde lærere og elever, der i den anledning giver en fin smagsprøve på de forskellige sprog og deres lyd, grammatik og sammenhæng.

I år forbereder vi også, som vi har gjort en hel del år nu, et tysk sprogsamarbejde - en sprogdag - med gymnasiet. Vi tysklærere i folkeskolen og på gymnasiet planlægger emner og tidsramme for dagen. Eleverne i 2.g., der fungerer som sprogambassadører, forbereder 8. klassernes besøg og tager imod dem en dag i september. Indenfor det emne vi har valgt, laver gymnasieeleverne nogle "stationer" som alle 8. klasserne skal igennem på dagen. "Stationerne" kan indeholde f.eks. samtaleøvelser, grammatik, filmklip, lytteøvelser osv. Det er selvfølgelig emner, som vi er sikre på at 8. klasserne har hørt om før, er blevet forberedt på og har en basisviden om så de ikke føler sig helt "sat af" og bevarer motivationen.

Meningen er, at folkeskoleeleverne både skal se gymnasiet, bevæge sig rundt der og lære det lidt at kende samtidig med, at de får en fornemmelse af gymnasiets "undervisningssprog" og kan spørge underviserne (gymnasieeleverne) om det, at gå i gymnasiet.

Samtidig er det vigtigt for os folkeskolelærere at vide, hvad der rører sig og kræves i sprogfagene i gymnasiet, så vi kan ruste vores elever til det. Ikke bare det, der kræves rent sprogligt (især grammatisk) men også hele ideen med, hvordan man bliver god til sprog - at man skal øve sig og lave lektier - og at det ikke kun er de nære emner der arbejdes med som i folkeskolen, men også (og måske især) at der skal læses autentiske tekster, der skal analyseres og det forventes at abstraktionsniveauet er højere og at basisgrammatik er i orden og forholdsvis frisk i erindringen når man starter i gymnasiet!

Vi er utrolig glade for vores sprogdage med gymnasiet, der kan være med til at forventningsafstemme. Selvom vi i folkeskolen gør alt for at opfylde forventningerne i Fælles Mål, er der alligevel et stykke hen til det niveau, der forventes i gymnasiet. Med vores sprog-bro satser vi på en lettere overgang fra folkeskole til gymnasiet. Indtil videre på tysk-siden.