Folkeskolens tysk- og franskrådgiver

Blog

Tabt i (Google) oversættelsen

Hvordan får man eleverne til at afholde sig fra at bruge Google Translate til skriftlige opgaver? Er det for meget forlangt, at eleverne skal brygge en længere tekst sammen på et sprog, der er “på vej”?

Publiceret Senest opdateret

Folkeskolens tysk- og franskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Erika Wünsche er Folkeskolens tysk- og franskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: erikawunsche64@gmail.com

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

En tur gennem Google Translate

Jeg har prøvet det mange gange og jeg ved, at flere af mine sprogkolleger også kender til problemet med afleverede skriftlige opgaver, der har været en tur gennem Google Translate. Det er nogle gange et detektivarbejde, andre gange nemt at spotte og nogen gange lidt morsomt. En af mine tidligere elever havde trykket på “Dutch”-knappen i stedet for “Deutsch”-knappen og var dermed afsløret i stor stil (tilmed en afsløring i at (ikke)læse engelsk).

Skrive på fremmedsprog tager tid 

Egentlig er det forholdsvis nemt at opdage når elever har brugt Google Translate, for man kender jo sine elever og ved på forhånd, hvad de kan. Det er bare ikke altid nemt at få dem til at forstå, at det ikke er vejen frem. Samtidig er det svært for dem at skrive en længere tekst på et sprog, der ikke falder de fleste nemt og som de ikke hører til daglig. Eleverne bliver tit nervøse for at lave fejl og synes slet ikke, de kan finde ordene. Det tager lang tid (kræver tålmodighed) og der er mange ord, der skal slås op i ordbogen for slet ikke at tale om stavningen og de grammatiske konstruktioner.

Skriveopdragelse

Sålænge FSA-prøven forlanger en længere fri skriftlig aflevering i den sidste ende, er der ikke nogen vej udenom - vejen skal bare gå uden om Google Translate. Jeg starter “opdragelsen” allerede i 6. klasse. Her laver vi en del små skriftlige arbejder - små digte, små enkle sætninger, lidt noter, ord til emner osv. - der alt sammen lægges i deres mappe, så jeg hele tiden kan følge med. Senere bliver sætningerne længere, eleverne får sætningsstartere, faste vendinger og skal i øvrigt læse enkle tekster (frilæsning), så ordforråd/stavning bliver styrket. Eleverne skal lære at bruge enkle sætninger. Det skriftlige skal stilladseres meget og jeg laver gerne eksempel på en enkel tekst til et givent emne. Min erfaring er, at skriver eleverne lidt i hver sprogtime så bliver de også mere fortrolige med det og når det drejer sig om større skriftlige arbejder, så foregår det altid i timerne. Så er hjælpen nær, eleverne er mindre fristet til at give op og det meste Google Translate undgås. Jeg fokuserer ikke så meget på fri skriftlig fremstilling, men hele tiden på at træne i stilladserede opgaver. Så er den fri skriftlige fremstilling i slutningen af 9. klasse måske ikke så svær (=fri) endda.