Folkeskolens tysk- og franskrådgiver

Blog

Tysk chok vol. 2

Tidligere på året (28. juni) skrev jeg en i en blog om bl.a. dumpekarakterer i skriftlig tysk A for nogle 3. g elever. Tre af studenterne klagede over deres karakter og een fik hævet sin karakter fra 00 til 02.

Publiceret Senest opdateret

Folkeskolens tysk- og franskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Erika Wünsche er Folkeskolens tysk- og franskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: erikawunsche64@gmail.com

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Mit tidligere indlæg: https://www.folkeskolen.dk/638971/tysk-chok 

Begrundelsen for at karakteren 00 blev hævet til 02 var, som der bl. a. blev nævnt i klagen og i den efterfølgende ombedømmelse at, "eleven, til trods for en del fejl i kasus, verbalsystemet, ordvalg og konjuktiv II, havde leveret en tilstrækkelig præstation". Den nye bedømmelse understregede også, "at der var flere helt korrekte sætninger", hvoraf nogle blev fremhævet. Opgaven var også "udarbejdet i overensstemmelse med opgavens formelle rammer" og "der blev vist god tekstforståelse og evne til at strukturere besvarelsens indhold...." Ikke bare sproget skal være korrekt - man skal også være god til (og forholdsvis hurtig) til at læse en tysk tekst, strukturere indhold og til en vis grad at være god til at analysere/karakterisere. (Nogle danskfaglige kriterier har sneget sig ind i sprogopgaverne! Det er nok en helt anden diskussion.)

En kæmpe lettelse var det for den elev, der fik held med at klage. Og dejligt at læse en censors "gode vilje" til at fremhæve de gode sproglige passager i den skriftlige opgave. For det er vel egentlig også vores fornemste opgave; at fremhæve og dyrke det gode i skriftlige (og mundtlige) opgaver og ikke sætte "røde streger" ved de fejl som en folkeskoleelev uden tvivl vil lave en del af i den tyske grammatik.

Flere af mine blog-kolleger har fornylig omtalt det der med grammatikken. Rigtig godt og vigtigt med den diskussion. For hvad er vigtigt? Grammatikken først og at tage udgangspunkt i de grammatiske regler? Eller tage udgangspunkt i sproget som helhed? Jeg går ind for en skøn blanding - og den "karakterstrid" jeg har været vidne til på gymnasie-niveau fortæller mig også, at grammatiske regler er vigtige at kunne på tysk, på gymnasieniveau helt vildt vigtige. Og skal vores elever videre med tysk på gymnasiet er det vigtigt at lære regler om sprogets opbygning og struktur. Altså må der også dyrkes grammatik og måske især på tysk, der normalt ikke falder eleverne så naturligt som engelsk.

God artikel (på engelsk) om grammatik;

https://www.edutopia.org/article/grammar-skunk-garden-party