Folkeskolens tysk- og franskrådgiver

Blog

Tysk er meget nemt……..

Man stabler en masse verber op til sidst i sætningen - og sådan er det hele vejen igennem.

Publiceret Senest opdateret

Folkeskolens tysk- og franskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Erika Wünsche er Folkeskolens tysk- og franskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: erikawunsche64@gmail.com

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Storm P’s elegante ironi om at lære fransk, har jeg lavet lidt om til min egen version om det at lære tysk -  som man som forældre kunne have et lidt anstrengt forhold til.

“Tysk er svært”

Det er måske ikke så langt fra de flestes opfattelse af, eller erindring om, hvordan sprogundervisning foregår.”Ich bin, du bist…….an, auf, hinter…. “ At vi tilegner os et fremmedsprog ved mekanisk at lære ordforråd og grammatik udenad. Mon ikke de fleste sveder ved tanken om remserne og de tyske verber? “Tysk er svært” og “jeg var ikke særlig god til tysk i skolen” er ofte noget jeg har hørt fra forældre. Mon ikke det smitter af på børnene så de også tror det samme? Det er ikke så underligt, at den opfattelse stadig florerer; fagets status og almen accept (især politisk), stereotype forestillinger om tysk sprog og sprogindlæring, fagets umiddelbare anvendelighed og ikke mindst fagets tradition (metode/indhold)

Tysk er nemt

Men hvorfor ikke give det tyske sprog lidt kærlighed og vise forældrene, hvordan vi driver tyskundervisning? Jeg ved, at matematiklærerne gør det. Til forældremøder viser de eksempler på matematikaktiviteter og lader forældre prøve kræfter med små opgaver. Det giver indblik i, hvordan vi arbejder til hverdag og det kan vi også gøre med sproget. Tysk eller fransk. Hvordan lærer eleverne tysk idag? Det er ikke fjollede og nogle gange decideret virkelighedsfjerne tekster fra forældrenes egen skoletids fransk- og tysktimer, men en vekselvirkning mellem teori og praksis. Det er autentiske tekster, billeder, musik, selvskabte videoer, spil, film og puslespil. Det er også masser af regler og kringlede fraser, grammatik og ordforrådstilegnelse, chunks, historie og sproglig bevidsthed. Lad eleverne undervise forældrene det, de har lært - og lad dem servere en tysk forfriskning (måske en kage eller et glas Glühwein - alkoholfrei naturligvis). Jeg ved, at tysklærere er dygtige og kreative - vis det til forældrene og det kan helt sikkert være med til at give sproget den positive opmærksomhed som det fortjener - og jo, tysk er nemt.