Naturfagsundervisningen

Blog

Natur og teknikken og autismespektrum

Publiceret Senest opdateret

Det er som regel det konkrete, der tiltrækker mine 4. klasse elevers opmærksomhed af undervisningen men noget af naturfagsundervisningen kan være abstrakt og det kan sagtens vælte verden for nogle af mine elever på autismespektret . Derfor er visuel støtte noget jeg bruger tit, ikke kun i begyndelsen af en lektion men ofte under hele forløbet. Kombineret med klare og tydelige forklaringer, vil undervisningen kunne lykkedes. Børnenes læringsprocesser understøttes af det jeg godt kan lide at kalde billedlige forklaringer, hvor man sørger for at vise et relevant billede eller en model ifm. en forklaring. Her er det vigtigt, at man som lærer kan holde en vis balance ift. den visuelle støtte. Brug den ift. forklaringer, men ikke overanvend den. Man skal undgå at vise for mange forklaringsmodeller på samme tid, eller vise en forklaringsmodel, som indeholder for mange detaljer. Husk at mange af disse børn er forholdsvis konkret-tænkende og man sagtens kan komme til at vise dem en model, som kan virke for abstrakt og som kan indeholde mange forklaringer og visuelle detaljer. Overanvendelsen af visuel støtte kan nemt opfattes som visuel støj.
Men er det egentlig nok at fastholde deres opmærksomhed i undervisningen med billedlige forklaringer? Svaret er NEJ. Det visuelle støtte kan virke som en øjenåbner og kan aktivere børnenes nysgerrighed samt give afkald på nogle misforståelser. Efter min mening er det væsentligt, at aturfagsundervisningen altid kobles med praktisk undersøgende arbejde. Lav relevante eksperimenter, undersøgelser og feltarbejde med børnene. Det er den ultimative måde at være sikker på at deres læringsprocesser aktiveres gennem egen undren og nysgerrighed. Med visuelle støtte og tydelige forklaringer vil eleven kobles på minds-on processer mens med det praktiske undersøgende arbejde vil eleven kobles på hands-on processer. Mange af mine elever har udfordringer ift. finmotorikken og tit vil nogle af hands-on aktiviteterne vil hjælpe eleven med at træne denne type motorik. Hands-on aktiviteterne giver mine elever muligheden for selv at udfolde deres nysgerrighed og give dem ejerskab ift. deres undersøgelse.
Og alt dette er baseret på egne erfaringer. Der findes ikke én specifik tilgang eller opskrift til naturfagsundervisningen på specialområdet. Ofte skriver man sin egen kogebog alt efter, det som eleven har brug for.

Naturfagsundervisningen

Jeg hedder Danut Bobocel. Jeg har en kandidat i fysioterapi og blev uddannet som lærer på lærerseminariet i Haderslev i 2020. Jeg fik mit første job som udskolingslærer på Holte Skole i oktober 2020, hvor jeg fik lov til at undervise i mine linjefag: Biologi, geografi og engelsk. Efter et fantastisk år på skolens almenområde, overgik jeg til skolens afdeling for børn med blandede diagnoser. Her underviser jeg i naturfag og engelsk og har mulighed for at udfolde både mine lærer- og fysioterapikompetencer. Jeg er optaget af teknologiintegration i undervisningen, content language integrated learning (CLIL) og inquiry based learning i både engelsk og naturfagene.

Powered by Labrador CMS