Pædagogik på kanten

Blog

Adgang forbudt for eliten på KIPP skole i Harlem, New York

På KIPP skolen i Harlem, New York, optager man kun elever fra familier med beskedne ressourcer. Det er en meget populær skole, men elitens børn kommer slet ikke ind.

Publiceret Senest opdateret

Pædagogik på Kanten

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

“Man skal komme fra en belastet baggrund, hvis man skal gå her” siger skolelederen på KIPP-skolen i Harlem til mig. ”Vi optager eleverne på baggrund af lodtrækning, men børn fra eliten kommer slet ikke med i lodtrækningen”. Jeg har i et tidligere indslag beskrevet hvad KIPP-skoler er for en størrelse. De er fuldt integreret i og finansieret af det offentlige skolevæsen, men fungerer som en slags selvejende institutioner med eget pædagogisk grundlag (”charter”). KIPP Harlems charter handler bl.a. om det netop nævnte: at skolen ikke er for eliten.

Et andet væsentligt charter-indslag er Angela Duckworths ”grit” (hendes bog med samme titel udkom sidste år), altså ”vedholdenhed”, ”beslutsomhed” og ”målrettethed”, lidt som det finske ”sisu” princip. Skolen tror på, at det er vigtigt at hjælpe eleverne med at udvikle sådanne karaktertræk. Skolen er også meget "community" (fællesskab) orienteret og begreber som demokrati og medborgerskab indgår også i charteret, som man kan sige afspejler skolens dannelsesideal.

Charter skolerne, herunder KIPP (Knowledge is Power Program) er blevet vældig populære – og de er blevet et emne i valgkampen. Som jeg har nævnt før, har Obama støttet disse skoler, især P-tech, og rost dem i diverse taler.Hans regering har også medvirket til at skaffe ekstra penge til dem, bl.a. lottomidler. Men andre er bange for, at hele charter-ideen underminerer de øvrige offentlige skoler. Meget rige forældre er helt uden for alle disse diskussioner, for de sender deres børn på de ekstremt dyre private schools.

På trods af skolelederens anti-elitære indledning fortsætter han alligevel med at sige: “Our goal is to make this school so good that the teachers will have their own kids here”. Det er allerede sket, for nogle af lærernes egne børn går faktisk på skolen nu.Men det konflikter ikke med den anti-elitære indstilling, for der er ikke nogen i USA, der betragter lærerne som en del af eliten. Tværtimod er deres faldende status et emne i valgkampen. ”I want to support our teachers” sagde Hillary forleden, idet hun hentydede til at Trump gjorde det modsatte.

Udover at eleverne kommer fra mindre bemidlede familier og primært er sorte og Hispanics, så er det også kendetegnende at 30% af alle skolens elever har særlige behov og vanskeligheder. Der er i alt 300 elever på denne KIPP middle school (5.-8. kl. incl), så  der er altså ca 100, der skal tages særlige hensyn til. Det er en stor udfordring for skolen, der ikke modtager ekstra bevillinger til specialundervisning, idet charter-ordningen betyder, at skolen modtager samme pose penge pr elev, uanset elevens situation.

Oveni det har skolen pladsproblemer på grund af den store elevvækst. Der er ikke meget plads i de små klasselokaler og på de snævre gang- og trappearealer. Der er ingen udvidelsesmuligheder her midt i et tætbygget gammelt beboelseskvarter i Harlem - og heller ingen skolegård. Alt i alt en skole med både stor popularitet og store udfordringer. Skolen har valgt at bruge de sparsomme ressourcer på en god lærer-normering: der er 30 lærere til de 300 elever på skolen og alle lektioner, jeg overværer har 2 lærerer på.