Sponseret indhold

Sponseret indhold: Inspiration til undervisningen - byd de demokratiske beslutningsprocesser ind i klasseværelset

Hos Demokratiskolen har vi lavet seks gratis undervisningsforløb, der lærer eleverne i udskolingen, at det kan betale sig at deltage i demokratiet. Læs om dem her.

Publiceret Senest opdateret

Vi lever i et af de mest demokratiske samfund i verden, men alligevel viser forskning, at alt for mange elever ikke tror, at deres stemme eller engagement gør en forskel i sidste ende.

I Demokratiskolen arbejder vi for at give udskolingselever erfaringer med, at det betaler sig at deltage i demokratiet.

Vores vej til at skabe motivation og engagement for deltagelse er at inddrage skolens lokalsamfund i undervisningen f.eks. det lokale kulturhus, byråd eller lokalforeninger, eller ved at tage udgangspunkt i, hvordan eleverne kan få medindflydelse i de beslutninger, som træffes på deres vegne.

Her præsenterer vi to af Demokratiskolens gratis undervisningsforløb, som lærere frit kan benytte, og som alle opfylder konkrete læringsmål . F.eks. i samfundsfag, hvor elevere lærer “at arbejde med demokratisk deltagelse (hvilket) har til formål at gøre eleverne bevidste om, at de har en demokratisk ret til indflydelse".

Og i Håndværk og Design, hvor “eleverne gennem praktiske og sansemæssige erfaringer (skal) udvikle håndværksmæssige kompetencer til at designe, fremstille og vurdere produkter med æstetisk, funktionel og kommunikativ værdi”.

Sponseret blog: Demokratiskolen

Demokratiskolen supplerer den demokrati- og medborgerskabsundervisning, der i dag tilbydes elever i folkeskolen med en mere praktisk ”civic education” (borgeruddannelse). Det bringer eleverne tættere på samfundets demokratiske system, styrker deres demokratiske selvtillid og modvirker fremmedgørelse og i værste fald udemokratisk adfærd.


Opgaven består ikke kun i at motivere unge til at stemme ved valgene, men også i at øve dem i at sætte præg på deres omgivelser, og dermed øge deres lyst til at deltage i det demokratiske arbejde – både politisk, på foreningsniveau og i deres lokalsamfund.

Forløb 1: Veje til indflydelse

I alle kommuner findes der indflydelseskanaler, de unge kan bruge, og mange steder er der som udgangspunkt stor velvilje for de unges idéer; de mangler bare at bringe dem i spil.

Indflydelseskanalerne kan findes ved at besøge kommunernes forvaltning, bibliotek, ungdomsråd eller ungdomspartier, hvor der ligger ressourcer klar til de unge, som de uden videre kan gøre brug af.

Her kan bibliotekerne lære eleverne, hvordan man kontakter kulturudvalget, hvis man ønsker penge afsat til ungeprojekter i sit område, mens ungdomsråd og partier kan hjælpe med at danne fællesskaber, der kan styrke det demokratiske engagement.

Forløbet lærer de unge at gøre mere aktivt brug af disse indflydelseskanaler, og på den måde være med til at forme deres lokalsamfund, så det i højere grad kan identificere sig med.

Det kunne f.eks. være med et udvidet ungdomscenter eller flere begivenheder for unge, tæt på hvor de bor.

Forløb 2: Drøm din by

En anden måde at tilgå undervisningen på er ved, at eleverne arbejder med selvvalgte områder fra deres nærmiljø, som de ikke mener fungerer optimalt.

Øvelserne her kunne være feltobservation og analyse til en kreativ udviklingsfase, hvor eleverne skal forestille sig, hvordan de kan forbedre deres by.

Forløbet kan afsluttes med en fernisering, enten på skolen eller hos kommunen, hvor eleverne kan vise deres design frem, og diskutere med de fremmødte på bedste demokratisk vis.


Er det noget for dig at træne eleverne i demokratisk deltagelse?

I så fald tilbyder vi flere gratis demokratitimer. Alle kan frit hente alt vores materiale ned fra hjemmesiden samt gennemføre timerne selvstændigt og uafhængigt af en læringsplatform.

På den måde kan du og din klasse være med til at forme og gennemføre forløbet efter egne behov samt gøre det til jeres eget.

Vi samarbejder også med kommuner og skoler om reel inddragelse af udskolingselever i demokratiske processer. Her er det kommunen der vælger, hvilke beslutningsprocesser de unge skal inddrages i.

Vi har f.eks. gennemført et kommuneforløb i Roskilde, hvor eleverne lærte, hvordan man fremsender beslutningsforslag i form af video under temaet ”Giv kommunen et ungetjek: Hvordan Roskilde bliver en bedre kommune – for unge og andre.”.

Forløbet kulminerede med en konkurrence mellem flere skoler, hvor alle elever sammen skulle stemme om de bedste beslutningsforslag, som kunne gøre kommunen til et bedre sted at være. Se mere om projektet her.

Du kan læse mere om kommuneforløb her.

Eller kontakte os:

Kristoffer Gjerding, projektleder i Demokratiskolen (mail: kristoffer@demokratiskolen.dk og tlf. nr. 2553 8952)

Erling Ojeda, studentermedhjælper (mail: erling@demokratiskolen.dk og tlf. nr. 7179 1849)

Kun sammen kan vi gøre en forskel.