Drama

Drama

Om bloggen

Drama er et valgfag, men også en måde at arbejde på. Som udtryksform bygger drama på teater og anden scenekunst; som arbejdsform og metode trækker drama på teatrets grundelementer, virkemidler og arbejdsformer. Drama kan anvendes i ethvert fag og på ethvert klassetrin. Bloggen bestyres af Danmarks Dramalærerforening (www.dk-drama.dk) hvis formål bl.a. er: At arbejde for at drama og teater som fag og metode styrkes, udvikles og formidles. Bloggen bringer indlæg fra enkeltpersoner og andre organisationer, bl.a. Dansk Amatør Teater og Scenekunst (www.dats.dk) og Den Frie Lærerskole i Ollerup (www.dfl-ollerup.dk). Skribenten bærer selv ansvaret for sit indlæg – ikke organisationerne.